Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU: Prema mišljenju profesora Pravnog fakulteta, sporan je deo koji se odnosi na obuku sudija Upravnog suda, da bi bili osposobljeni za suđenje po poreskim pitanjima


Javna rasprava o Nacrtu zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu održana je, 20. marta 2019. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Miroslav Đinović iz Centra za velike poreske obveznike Poreske uprave (CVPO) je istakao da je zamisao bila da tekst ovog zakona bude što kraći i jednostavniji, međutim prof. dr Dejan Popović i prof. dr Svetislav V. Kostić su govorili o tome da ta zamisao nije dobro sprovedena u Nacrtu zakona.

Glavne zamerke se odnose na sam naziv Zakona, zatim na period utvrđivanja porekla imovine, 1.7.2007, postavilo se pitanje zašto to nije neki drugi datum kada je odredba člana 186 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018 – dalje: ZPPPA) koja je bila na snazi 2003. godine propisivala obavezu prijavljivanja imovine veće od 20 miliona dinara te se smatra da ti podaci postoje u Poreskoj upravi.

U suštini je glavna zamerka zašto se ne primenjuje član 59 ZPPPA (unakrsna procena) i zašto nije nikad zaživeo u praksi. U jednom momentu se postavilo pitanje zašto taj član nije modifikovan i dopunjen ako je možda neprecizan nego se donosi novi zakon.

Jedna od osnovnih zamerki se odnosi na formulaciju nezakonito stečena imovina, jer ako je nezakonito stečena onda je predmet Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016). Umesto pojma nezakonito stečena imovina mišljenje je da bi trebalo upotrebiti pojam neprijavljena ili neki drugi izraz.

U Nacrtu zakona se navodi da će biti formirana posebna jedinica u PU koja će primenjivati ovaj zakon. Tu se postavilo pitanje ljudstva i da li je PU spremna, da li ima kapacitete da zakon primeni.

Prema mišljenju profesora Pravnog fakulteta, sporan je i deo koji se odnosi na obuku sudija Upravnog suda (član 22), da bi bili osposobljeni za suđenje po poreskim pitanjima.

U Nacrtu zakona se pominje i pojam profesionalna tajna u smislu tajnosti podataka, stav je da se taj pojam upotrebljava u advokaturi i u lekarskoj profesiji da drugi zakoni taj pojam ne poznaju. U ZPPPA je propisan pojam tajni podatak pre je bila službena tajna tako da su se zamerke odnosile i na to.

Za pojedine odredbe se postavilo i pitanje ustavnosti istih. Zaključak je da će se Nacrt zakona najverovatnije menjati, predstavnici Ministarstva pravde i Ministarstva finansija su tražili da im se sve primedbe i predlozi koje su izneli profesori dostave u pisanom obliku. Inače, javnoj raspravi je prisustvovala i ministarka pravde Nela Kuburović koja se u jednom momentu uključila u raspravu, rekavši koje su sve baze podataka dostupne Poreskoj upravi poslednjih nekoliko godina, a da nisu bile dostupne u ranijem periodu.

Izvor: Redakcija, 22.03.2019.