Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVINE PRILIKOM UPISA U BEOGRADSKE PREDŠKOLSKE USTANOVE: Delimično izmenjena procedura subvencionisanja boravka dece u privatnim vrtićima


Roditelji koji ne budu uspeli da upišu decu u neku od državnih predškolskih ustanova više neće dobijati odbijenice direktno od vrtića, već će subvencije za upis u privatnu ustanovu morati prethodno da im odobri nadležni Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu.

Liste neupisane dece vrtići će slati gradskoj komisiji na odobrenje, nedavno je objasnio sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavko Gak.

Uvođenje ove novine nadležni su opravdali time da se broj privatnih vrtića drastično povećao, prema nekim podacima za skoro osam puta, ali da veliki broj njih ne zadovoljava osnovne kriterijume kvaliteta, počevši od propisanih prostorija, dvorišta ili opreme koju treba da poseduju. Kako je Slavko Gak nedavno izjavio, od uvođenja subvencija Grada, otvaranje privatnih vrtića postalo je unosan biznis, a njihov broj izjednačen je se brojem državnih. Zato će tokom ove godine, kako je najavio, biti pojačana kontrola uslova, verifikacije ali i obima subvencionisanja.

Uz subvenciju Grada u privatnim vrtićima boravi skoro 17.000 dece. Samo ove godine, na ime refundacije isplaćeno je više od tri milijarde dinara, a od početka primene odluke čak 6,4 milijarde. Ubuduće će državni vrtići Sekretarijatu dostavljati liste dece za koju nema mesta, a komisija koja će zasedati svakog meseca, odobravaće izdavanje odbijenica. Ne može ostati neupisano dete čija su oba roditelja zaposlena ili je u grupi prioriteta, kao treće i svako naredno dete, a da mesto ili subvenciju dobije neko kome vrtić nije opcija- izjavio je Gak nedavno.

Time će se izbeći, kako je objasnio, da bez mesta u vrtiću ostanu deca, primera radi, iz porodica gde su oba roditelja zaposlena, a ipak imaju problem da plaćaju privatni vrtić čak i uz subvencije, ili pak da dozvolu dobije neko ko jednostavno želi da mu dete pohađa privatni vrtić i ima sredstava da to i plati.

Zbog ogromnog broja privatnih vrtića koji su naprasno počeli da se otvaraju od uvođenja sistema subvencija, Sekretarijat je, u više navrata obavio i vanredne inspekcijske kontrole u jesen prošle godine, čiji su rezultati pokazali opravdanost tog poteza. Naime, ispostavilo se da je veliki broj privatnih ustanova Sekretarijatu dostavljao netačne podatke o dolaznosti dece, a provere su planski rađene upravo u predškolskim ustanovama koje su tokom letnjih meseci prijavljivale veliki broj prisutne dece uprkos činjenici da je to period kada su godišnji odmori, i svake godine, veoma mali broj dece dolazi u vrtiće.

Osim "lažiranja" broja dece koja dolaze svakog dana u vrtić i broja obroka koji se na osnovu toga naručuju, prosvetna inspekcija je utvrdila i veoma lošu protivpožarnu zaštitu u velikom broju privatnih vrtića. S obzirom da Grad refundira novac privatnicima upravo na osnovu podataka koji vrtići sami šalju, ukoliko su podaci o dolaznosti dece "štimovani", to može da bude i osnov za skidanje sa liste za refundaciju, a moguće i zatvaranje ustanove. Bilo je čak i onih koji podatke nisu ni dostavljali, pod izgovorom da "ne vode evidenciju", iako su zakonski obavezni da to čine. U trenutku kontrole, prema podacima Grada, refundirao se novac za više od 16.000 dece u čak 332 dečije ustanove.

Ovaj sistem Grad je uveo upravo da bi smanjio liste čekanja u državnim predškolskim ustanovama. Iako se upisni rok za ovu godinu već bliži, nadležni nisu izašli u javnost sa podacima koliko će mesta biti slobodno u gradskim vrtićima, kao i sa koliko privatnih ustanova se nastavljan saradnja.

Ono što je, međutim, zabrinulo mnoge roditelje čija deca već borave u privatnim vrtićima uz subvencije, jesu kašnjenja uplata Grada, tokom nekoliko meseci na prelasku iz prošle u ovu godinu.

Vrlo smo se zabrinuli jer nismo imali informacije zašto se to dešava i da li će novac uopšte biti uplaćen, a ni moj suprug ni ja nismo u mogućnosti da izdvojimo toliki novac kako bi isplatili vrtiću. I dok mi plaćamo oko šest hiljada dinara mesečno, subvencija Grada je još 19.000, i to u vrtiću koji je među jeftinijima u gradu. Kada taj novac ne legne na račun mi zaista nemamo toliku sumu da uplatimo - kaže jedna zabrinuta mama, koja nije želela da se predstavlja, ali ni da pominje vrtić u koji je njeno dete upisano.

Dok se roditelji u sličnim situacijama bore sa neplaniranim troškom do koga nije ni trebalo da dođe, Sekretarijat i vrtići prebacuju krivicu jedni na druge, a do tačnog odgovora zašto se to desilo se ne dolazi. Na pitanja roditelja zašto uplate kasne, iz Sekretarijata odgovaraju da su krivci vrtići koji ne dostavljaju dokumentaciju na vreme pa zbog toga ni novac ne može da bude uplaćen na vreme. S druge strane, iz jedne od privatnih ustanova koja redovno ispunjava svoje obaveze, istog datuma svakog meseca, nezvanično se dobija odgovor da je u nadležnom Sekretarijatu došlo do "nekih grešaka i problema", zbog čega je isplata tih meseci kasnila.

U septembarskom upisnom roku prošle godine, prema zvaničnim podacima Grada, u vrtiće je bilo upisano 12.500 mališana, dok je na listi čekanja ostalo 2.743 dece. Nakon žalbenog postupka, pozitivno je rešeno oko 1.500 prigovora, dok je deset predškolskih ustanova dobilo i odobrenje za proširenje kapaciteta do 20 odsto. Kako je Gak tada rekao, na listi čekanja ostalo je 800 dece manje nego pre konkursa, te da je cilj potpuno ukidanje te liste. Kako je tada dodao, obuhvat dece u predškolskim ustanovama je nikada veći, te da u tom momentu u obdaništima, što državnim što privatnim, boravi oko 75.000 mališana. Gak je tada najavio i da Sekretarijat razmišlja o proširenju različitih kapaciteta, kako bi se napravilo mesta za svu decu kojoj je vrtić potreban, a tokom prošle godine bilo je govora o kupovini depandansa u Rakovici, za potrebe vrtića, ali se dalje od pregovora sa investitorom nije otišlo.

Izvor: Vebsajt Danas, I. Nikoletić, 18.03.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija