Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O MENICI I O VANPARNIČNOM POSTUPKU: Poništenje ukradenih čekova moguće samo na sudu. Sudska taksa na poništenje svakog čeka pojedinačno iznosi 1.960 dinara


Gubitak kreditne kartice prava je noćna mora za klijente banaka. Svi znaju da, čim kartice nema, treba zvati banku i blokirati tu vrstu plastičnog novca. Međutim, ukoliko se klijentu dogodi da mu nestanu čekovi, njihova blokada je mnogo komplikovanija. Put ih tada vodi u vanparnično odeljenja nadležnog osnovnog suda. Tu se ništa ne može uraditi preko noći. Ceo postupak klijenta će koštati i vremena i novca.

Čekovi su, kao sredstvo plaćanja, a još pre beskamatnog kreditiranja, kod nas i dalje veoma popularni. Zbog uštede na kamati, mnogi su spremni da za kupovinu nameštaja, tehničke robe ili plaćanje letovanja popunjavaju i popunjavaju te papiriće. Često se u kupovinu ide sa svežnjem čekova pa ako naiđe lopov ili ako se oni nepažnjom izgube, eto muke.

Kada se to već dogodi, klijenti se javljaju banci i očekuju da ona blokira upotrebu čekova. Tu saznaju da je to regulisano Zakonom o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) i Zakonom o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 - dr. zakon), te da se ček može poništiti samo ako se to predloži nadležnom osnovnom sudu: klijent banke kog je zadesila ta muka prvo treba da ode u vanparnično odeljenje, odnosno pisarnicu osnovnog suda. Tu treba da preda podnesak s podacima o izgubljenim čekovima. Obavezno treba da upiše brojeve čekova za koje se traži poništavanje. Ukoliko ne zna taj podatak, jedino ostaje da se o tome informiše kod banke. Nakon toga, sud treba da donese rešenje o poništavanju čekova. Tek kada banka koja ih je izdala dobije to rešenje, klijent može da se po tom osnovu razduži. Sudska taksa na poništenje svakog čeka pojedinačno plaća se 1.960 dinara.

Osim toga, klijenti mogu da oglase u "Sl. glasniku RS" da su izgubljeni ili ukradeni čekovi nevažeći. To će ih stajati za oglašavanje samo jednog čeka 346 dinara. Ukoliko trgovačke kuće, servis ili turistička agencija primi te čekove, banka će ih naplatiti klijentu. Njemu u tom slučaju ostaje samo da pravdu potraži na sudu.

U posebnom problemu su klijenti koji žele da zatvore račun u banci a nisu im prošli svi čekovi koje je banka izdala iz bilo kojeg razloga. U tom slučaju račun se može zatvoriti samo ako je na njemu suma novca koja pokriva trošak čekova. Srećom pa kod nas maksimalna suma po čeku i nije prevelika. Tačnije, minimalna suma za jedan ček je 200 dinara, a najveća 5.000.

Izdavanje svakog čeka banke uglavnom naplaćuju klijentima. Trošak nije veliki, ali je od banke do banke različit. Narodna banka Srbije nedavno je na sajtu objavila 14 naknada koje banke zaračunavaju klijentima. Među njima je i izdavanje čekova.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Vujošević, 20.03.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija