Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta, odgovoran je za redovno pohađanje nastave. Novčane kazne za roditelje zbog neopravdanih izostanaka kreću se od 5.000 do 100.000 dinara


Ukoliko vašem detetu ne opravdate izostanke sa časova ili iznosite sumnjiva opravdanja, možete da završite na sudu, pa čak i da za to platite kaznu.

Prekršajnom sudu u Novom Sadu podneto je 19 zahteva za pokretanjem prekršajnog postupka radi utvrđivanja odgovornosti roditelja čija su deca neopravdano izostajala iz škole.

Od 19 slučajeva rešeno je pet. Zbog neredovnog pohađanja nastave, sud je u tri slučaja roditeljima naredio da plate kaznu od 5.000 dinara.

Direktori škola navode da je sud krajnja instanca kojoj se obraćaju. Roditelji kažu da je njihova odgovornost nesporna, ali da treba da je podele sa nastavnicima.

- Kako roditelji završe na sudu? -

Slučajevi pokretani protiv roditelja uglavnom nisu izlazili u javnost, ali škole kažu da podnošenje prijava nije novina.

"I ranije je dolazilo do pokretanja prekršajnih postupaka protiv roditelja, samo što je to radila Gradska uprava za obrazovanje, a sada to radi škola", kaže Jasmina Pastonjicki, predsednica Aktiva direktora osnovnih škola u Novom Sadu.

Pastonjicki objašnjava da škole prate da li učenici redovno dolaze na nastavu i da obaveštavaju roditelje o izostancima.

"Roditelj je dužan da u zakonskom periodu - osam dana nakon povratka deteta u školu - opravda izostanke."

Ako to ne uradi, objašnjava Pastonjicki, sledi dalja procedura.

- Šta škola može, a šta ne? -

"Prema pravilniku, roditelj može da opravda samo tri dana odsustva, a za duži izostanak mora da ima zvanično lekarsko opravdanje", kaže Jelena Desnica iz Saveta roditelja osnovnih i srednjih škola.

Kako objašnjava Pastonjicki, škola ne može da utvrdi da li su lekarska opravdanja ispravna, ali može da se obrati Domu zdravlja ukoliko postoji sumnja u njihovu ispravnost.

"Svako dete treba da ima izabranog lekara. Ako iz Doma zdravlja ne potvrde da je dete imalo zdravstvene probleme, obraćamo se Centru za socijalni rad koji jedini ima prava da uđe u porodicu i utvrdi da li su ti izostanci opravdani", dodaje ona.

Škola slučaj predaje sudu ukoliko se utvrdi da dete ima veliki broj izostanaka, a da roditelj odbija saradnju sa školom.

"Obraćamo se sudiji za prekršaje, koji potom sprovodi postupak ili ga odbacuje", kaže Pastonjicki.

- Prijave su retkost -

Ipak, Pastonjicki kaže da se škole retko odlučuju da slučajeve pokrenu pred sudom.

"Ako pogledate, to je 19 pokrenutih prijava na teritoriji Novog Sada, u kom ima 36 osnovnih i 16 srednjih škola."

Dodaje da obraćanje sudiji predstavlja "krajnju mogućnost kada nemamo odgovor od roditelja, kada odbijaju da sarađuju ili to rade na pogrešan način."

- Ko je odgovoran? -

Iako toga ponekad nisu svesni, roditelji su u obavezi da osiguraju da dete redovno pohađa školu, ističe Pastonjicki.

Sa njom se slaže i Dragana Ćorić, predsednica nevladine organizacije Roditelj iz Novog Sada koja pruža podršku i savete roditeljima i deci.

"Postoji ta predrasuda, kada roditelji kažu 'Ono je sad u školi, to je sad njihova briga', ne shvatajući da snose odgovornost iako su dete ubacili u obrazovni sistem", kaže Ćorić.

Prema članu 84 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019 - dalje: Zakon), "roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta, odgovoran je za redovno pohađanje nastave".

"Ako su deca bežala sa časova, a roditelji nisu obavešteni o tome, to je onda stvar intervencije unutar porodice i otkrivanja razloga zašto dete nije moglo da kaže roditeljima da nije išlo u školu", kaže Ćorić.

- Kolike su kazne? -

U tri slučaja roditelji su platili po 5.000 dinara, što je, prema Zakonu, iznos minimalne kazne.

U članu 194 ovog Zakona navodi se da će se za povredu obaveze iz člana 84 roditelj kazniti novčanom kaznom od 5.000 do 100.000 dinara.

- Preuzimanje odgovornosti -

Ćorić ističe da sve strane moraju da prihvate odgovornost koji im se nameće.

Kako kaže, to prvo moraju da urade roditelji.

"Neprihvatanje odgovornosti da je dete nešto uradilo je česta pojava."

Deo odgovornosti, kaže, pripada i nastavnom kadru.

"Sami nastavnici znaju koliko časova mogu roditelji da opravdaju. Ako su prihvatili više od toga, onda je i na njima odgovornost."

Dodaje da dete "može da izbegne neki pismeni, kako ne bi dobilo lošu ocenu, ali sa druge strane, to je bila njegova obaveza i odgovornosti i baš zbog toga treba da ode u školu i suoči se sa posledicama".

"Ako ih samo štitimo od svega, bojim se da od njih ne pravimo ljude", kaže Ćorić.

Izvor: Vebsajt BBC, Uroš Dimitrijević, 19.03.2019.
Naslov: Redakcija