Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NALED-OVI PREDLOZI ZA DIGITALIZACIJU ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVU I POLJOPRIVREDI


Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) najavila je da će predložiti konkretne korake za optimizaciju i digitalizaciju 28 administrativnih postupaka u domenu zdravstva i poljoprivrede.

Od procedure formiranja cena lekova i stavljanja na Listu lekova do registracije poljoprivrednih gazdinstava i upisa u registar subjekata koji posluju s hranom.

Kako je naveo NALED u svom biltenu, Srbija značajno zaostaje za zemljama u regionu i Evropi po efikasnosti proširenja liste lekova koje građani mogu da dobiju o trošku zdravstvenog osiguranja, a jedna od najvećih prepreka je komplikovana procedura ulaska na Listu lekova RFZO, koja podrazumeva podnošenje 14 obaveznih i dva opciona dokumenta i prolazak kroz devet koraka provere, dobijanja mišljenja i potvrda resornih institucija.

Precizirano je i da, osim farmakoterapijskog mišljenja i studije koji treba da daju ocenu o kvalitetu leka, kompanije moraju da dostave i niz kopija različite dokumentacije, potvrdu da će obezbediti kontinuirano snabdevanje lekom najmanje 12 meseci, dokaz da su registrovani u APR-u, predlog cene leka na veliko, pa i dokument na kojem su popisani svi papiri koje dostavljaju.

U NALED-u navode i da je, pre nego što institucije uopšte uzmu zahtev u razmatranje, potrebno da kompanija uplati taksu od 74.500 ili 144.000 dinara u zavisnosti od vrste leka.

Dokumentaciju je potrebno, kako se dodaje, dostaviti RFZO-u u papirnoj i elektronskoj formi od čega dva primerka na papiru, četiri na CD-u i jedan kroz web aplikaciju, ali ni to ne garantuje brzu proceduru, jer lek može godinama da čeka na odobrenje i da u tom periodu čak izgubi epitet inovativnog.

Analiza NALED-a sprovedena u okviru projekta "Podrška reformi javne uprave u Srbiji", koji realizuje u partnerstvu s Nemačkom razvojnom saradnjom (GIZ), pokazala je da bi ova procedura mogla da bude znatno jednostavnija ukoliko bi bila u potpunosti elektronska.

Predlog pojednostavljenja podrazumevao bi obavezu dostavljanja samo dva dokumenta elektronskim putem – farmakoterapijskog mišljenja i studije, dok bi se podaci iz ostalih dokumenata direktno unosili u aplikaciju.

Takođe, taksa bi se odmah plaćala, ali bi kompanija mogla da dobije povraćaj više plaćenog iznosa ukoliko u međuvremenu lek izgubi status inovativnog.

"U RFZO smo naišli na otvorena vrata kada je reč o našim predlozima i zajedno radimo na implementaciji", rekla je potpredsednica NALED-ovog Saveza za zdravstvo Una Ljubičić.

Iz NALED-a ističu i da svetska iskustva pokazuju da su elektronske procedure do 3,5 puta jeftinije za državu u odnosu na šalterske.

Izvor: Vebsajt Danas, 20.03.2019.
Naslov: Redakcija