Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 07. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 3G - IZVEŠTAJ O KUPOVINI/PRODAJI EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA
 • ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA
 • ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA

PROPISI:

 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - REPUBLIKANSKA STRANKA - REPUBLIKÁNUS PÁRT ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JUL, AVGUST I SEPTEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015
 • STATUT AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2015
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2014 - sveska 1 i 5/2015
 • ODLUKA O JAVNOM ZADUŽIVANJU GRADA KRALJEVA RADI FINANSIRANJA KAPITALNIH INVESTICIJA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 15/2015
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVANOSTI I VISINE NAKNADE ŠTETE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA ILI MAČAKA ("Sl. list grada Pančeva", br. 12/2015
 • ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE OSIPAONICA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2015
 • POSEBAN-TERITORIJALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I PRIVREDNA DRUŠTVA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2015
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/2015
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA PODRUČJE GRADA UŽICA ZA VODE II REDA U 2015. GODINI ("Sl. list grada Užica", br. 11/2015
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "UŽICE" U UŽICU ("Sl. list grada Užica", br. 11/2015
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "UŽICE" U UŽICU ("Sl. list grada Užica", br. 11/2015
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA ZAŠTITE OD EROZIJE ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 11/2015
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP STANOVA IZGRAĐENIH NA OSNOVU PROGRAMA IZGRADNJE STANOVA ZA SOCIJALNO STANOVANJE ("Sl. list grada Čačka", br. 8/2015
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA ULICA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA (Ulica Đorđa Tomaševića) ("Sl. list grada Čačka", br. 8/2015
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA ULICA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA (Ulica Matije Lišančića 1 - nova) ("Sl. list grada Čačka", br. 8/2015
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR U JAVNOJ SVOJINI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2014 i 9/2015

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: SUMNJA O DOZVOLJENOSTI IZVRŠENJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 278 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA SASTAVLJANJA VANREDNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE JE PRIPAJANJEM PRESTALO DA POSTOJI - Zakon o računovodstvu: član 2

VESTI NA DAN 07. JUL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: