Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 11. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

 • IZMENE TEHNIČKIH USLOVA ZA KUĆNE SANDUČIĆE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • ODLUKA O CENAMA ZAKUPA REZERVE SNAGE ZA SISTEMSKE USLUGE SEKUNDARNE I TERCIJARNE REGULACIJE I CENE POMOĆNIH USLUGA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NOVE LUKE U BEOGRADU SA SLOBODNOM ZONOM NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU RADA PSIHOLOGA I PEDAGOGA U DOMU UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE LICENCE ZA RIBOČUVARA, NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH LICENCI, KAO I O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRIVREDNIH RIBARA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • PRAVILNIK O VRSTI I USLOVIMA GARANCIJE PUTOVANJA, NAČINU AKTIVIRANJA I DRUGIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI ORGANIZATOR PUTOVANJA U ZAVISNOSTI OD VRSTE ORGANIZOVANOG PUTOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", ŽABARI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU RADA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA I NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: ZAKLJUČAK O ODBAČAJU ZAHTEVA STRANKE KAO NEBLAGOVREMENOG - Zakon o opštem upravnom postupku: član 115 stav 2 i član 210 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: PRIMENA UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA - Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića: član 3

VESTI NA DAN 11. JANUAR 2016.