Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE GODIŠNJEG IZNOSA BORAVIŠNE TAKSE ZA FIZIČKO LICE KOJE PRUŽA UGOSTITELJSKE USLUGE SMEŠTAJA U OBJEKTIMA DOMAĆE RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU, KAO I NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA: Za prvu kategoriju turističkog mesta taksa iznosi 3.300 dinara godišnje, za drugu je 2.600 dinara, treću 2.000 dinara i za četvrtu 1.300 dinara. Ako se ugostiteljski objekat ne nalazi u granicama turističkog mesta, broj individualnih ležaja i kamp parcela se množi s iznosom od 1.000 dinara


Fizička lice koja pružaju ugostiteljske usluge smeštaja u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu godišnje će plaćati boravišnu taksu u zavisnosti od broja ležaja odnosno kamp mesta i na osnovu toga na kom području se nalaze.

Ovo je odlučila Vlada Republike Srbije Uredbom o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019).

Za prvu kategoriju turističkog mesta taksa iznosi 3.300 dinara godišnje, za drugu je 2.600 dinara, treću 2.000 dinara i za četvrtu kategoriju turističkog mesta 1.300 dinara. Ako se ugostiteljski objekat ne nalazi u granicama turističkog mesta, broj individualnih ležaja i kamp parcela se množi s iznosom od 1.000 dinara. Godišnjom boravišnom taksom obuhvaćena su fizička lica koja imaju rešenje o kategorizaciji i pružaju usluge smeštaja u domaćoj radinosti - kući, apartmanu i sobi do 30 individualnih ležaja, i u seoskom domaćinstvu sa ukupno 20 kamp parcela.

Visina godišnjeg iznosa boravišne takse utvrđivaće se tako što se broj individualnih ležaja, odnosno kamp parcela množiti s iznosom boravišne takse po krevetu, odnosno kamp parceli u zavisnosti od teritorije na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi.

Utvrđenu visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za tekuću godinu, fizička lica plaćaće kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u korist budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi. Nadležni organ dužan je da za svaki ugostiteljski objekat utvrdi visinu godišnjeg iznosa boravišne takse u roku od 15 dana od dana početka primene ove uredbe, koja je stupila na snagu 1. jula 2019. godine.

Delotvornost ove Uredbe videće se za godinu dana kažu vlasnici salaša i kamp mesta.

Na području Grada Novog Sada registrovano je 368 smeštaja u domaćoj radinosti, koju čine sobe, apartmani i kuće. U Turističkoj organizaciji Novog Sada kažu da je to pozamašan broj.

U proteklih nekoliko godina domaća radinost u Novom Sadu sve je brojnija. Turisti dolaze, iz godine u godinu ih je sve više, i u tome se prepoznaje šansa za zaradu, pa se žitelji okreću novom biznisu, baveći se izdavanjem soba, kažu u Turističkoj organizaciji Novog Sada.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Z. Delić, 15.07.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija