Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 13. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA POVRAĆAJ RAZLIKE ZA UPLATU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU/OBUSTAVA POSTUPKA
 • ZAHTEV ZA UPIS, KAO I IZMENU, DOPUNU I OBNOVU UPISA VETERINARSKOG MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI

PROPISI:

 • AŽURIRANI SPISAK EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 1.1.2016. godine)
 • IZMENE I DOPUNE TEHNIČKIH PROPISA KOJI SU SASTAVNI DEO USTAVA I KONVENCIJE MEĐUNARODNOG SAVEZA ZA TELEKOMUNIKACIJE, USVOJENE NA SVETSKOJ KONFERENCIJI O RADIO-KOMUNIKACIJAMA 17. FEBRUARA 2012. GODINE U ŽENEVI, ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2016)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRANA O EKONOMSKOJ SARADNJI NA TREĆIM TRŽIŠTIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2016)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O ZAJEDNIČKOJ AFIRMACIJI EKONOMSKOG POJASA I PUTA SVILE I POMORSKOG PUTA SVILE 21. VEKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2016)
 • OBJEDINJENI PRILOZI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA (Ažurirano 1.1.2016. godine)
 • PROTOKOL IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE ŠPANIJE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE (PROTOKOL O SPROVOĐENJU) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA ZAJEČARA ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2015)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 32/2015)
 • REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICE "DR ĐORĐE RADIĆ" NA LOKALITETU ZONE JUGOISTOK U K.O. ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 32/2015)
 • REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICE "OGNJESLAV KOSTOVIĆ" NA LOKALITETU ZONE JUGOISTOK U K.O. ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 32/2015)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM "GRAD" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013 i 11/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 11/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI GRADA LOZNICE I ODREĐIVANJU PROSEČNIH CENA I ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA TEKUĆU GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE, KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI ("Sl. list Grada Loznice", br. 11/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 11/2015)
 • ODLUKA O NAJVEĆOJ DOZVOLJENOJ SPRATNOSTI PO URBANISTIČKIM ZONAMA ZA OBJEKTE KOJI SU U POSTUPKU OZAKONJENJA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 11/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA SPORTA GRADA NOVOG PAZARA ZA PERIOD OD 2016 - DO KRAJA 2018. GODINE ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVIH PRAVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRUŽANJA USLUGA NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2015)
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2011, 9/2014 i 10/2015)
 • ODLUKA O SUBVENCIONISANJU CENA KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2015)
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2015)
 • TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA KRAJNJE KUPCE ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: REŠAVANJE UPRAVNOG SPORA BEZ ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE - Zakon o upravnim sporovima: član 33 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSLEDICE PRESTANKA REDOVNOG IZMIRIVANJA TEKUĆIH PORESKIH OBAVEZA TOKOM PERIODA MIROVANJA GLAVNOG PORESKOG DUGA - Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga: član 2

VESTI NA DAN 13. JANUAR 2016.