Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Obavezno su osigurana lica za čijim je radom prestala potreba, kao i lica kojima je zaposlenje prestalo zbog stečaja, likvidacije, odnosno u svim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju


Mnogi stariji radnici penziju su primorani da dočekaju na evidenciji nezaposlenih. U trenutku kada prikupljaju dokumentaciju za penzionisanje, često im nije jasno na koji način se upisuje staž s Biroa rada, za koji su imali pravo na novčanu naknadu.

U Fondu PIO objašnjavaju da se vreme privremene nezaposlenosti nije oduvek priznavalo u staž osiguranja, a tek kada je postalo aktuelno pitanje ostvarivanje prava radnika za čijim radom je prestala potreba, nametnula se obaveza regulisanja staža osiguranja provedenog na Birou po osnovu primanja naknade za koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Tako, po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018 i 46/2019 - odluka US)obavezno su osigurana i lica za čijim je radom prestala potreba, kao i lica kojima je zaposlenje prestalo zbog stečaja, likvidacije, odnosno u svim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju. Tim licima u staž osiguranja računa se vreme za koje, u skladu s propisima o radu i zapošljavanju, primaju novčanu naknadu za koju je plaćen doprinos.

To znači da radnici koji dobijaju novčanu naknadu na evidenciji NSZ-a ostvaruju pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja pod istim uslovima kao i lica koja su obavezno osigurana po drugom osnovu. Preciznije, na iznos novčane nakade plaćaju se doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i njihov obračun i uplatu radi Nacionalna služba za zapošljavanje. Mesečna novčana nadoknada iskazuje se u bruto iznosu, od kojeg se oduzimaju doprinosi za zdravstveno i penzijsko osiguranje, a neto iznos dobija nezaposleni radnik.

Periodi za koje je izvršena isplata novčane naknade i plaćen doprinos za PIO utvrđuje se u matičnoj evidenciji i predstavlja staž osiguranja koji se uzima u obzir prilikom ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Ti periodi mogu da iznose najmanje tri meseca, a najviše 24, i to ukoliko radniku do ispunjenja prvog usluga za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine. Iznos isplaćene novčane naknade za koji je plaćen doprinos predstavlja osnovicu osiguranja koja služi za obračun prava na penziju.

Jedinstvenu prijavu za nezaposlene radnike koji primaju novčanu naknadu podnosi isključivo Nacionalna služba za zapošljavanje po službenoj dužnosti. NSZ takođe podnosi prijavu podataka o stažu i zaradi naknadi, takozvani M-4, kao i prijavu promene tih podataka – M-8.

Ukoliko u matičnoj evidenciji nisu registrovane prijave podataka o stažu i zaradi, Fond PIO će ih pribaviti od NSZ-a službenim putem.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Ljubinka Malešević, 16.07.2019.
Naslov: Redakcija