Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 31. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PO DOZVOLI
 • OBRAZAC EOTDM

PROPISI:

 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O OBNOVI NAKON ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O PREUZIMANJU OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU "NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE" A.D. NOVI SAD I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O ZADRUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O ZAŠTITI ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: SADRŽINA TUŽBE PODNETE ZBOG ĆUTANJA UPRAVE - Zakon o upravnim sporovima: član 22 stav 3 i član 26 stav 1 tačka 3)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNA KAPITALNOG DOBITKA KADA OBVEZNIK VRŠI PRODAJU INVESTICIONE NEKRETNINE KOJU U POSLOVNIM KNJIGAMA VODI PO FER VREDNOSTI - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: čl. 10 i 29

VESTI NA DAN 31. DECEMBAR 2015.