Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

CARINSKI ZAKON: Zakon podrazumeva da se carinski postupci sprovode bez papira. Plan je da se taj automatizovani sistem uvede do kraja 2023. godine


Uprava carina priprema se za uvođenje kompjuterizovanog postupka uvoza i izvoza, koji će omogućiti da carinska administracija Srbije posluje po evropskim standardima, bez papira.

Zamenik direktora Uprave carina Srbije Veselin Milošević rekao je da plan da se taj automatizovani sistem uvede do kraja 2023. godine.

Podsetio je da je Srbija pre tri godine kompjuterizovala tranzitni postupak.

"Uz kompjuterizaciju uvoza i izvoza naša privreda moći će da radi brzo, efikasno, sa smanjenim troškova, bez dolaska na carinske šaltere, isključivo upotrebom kompjutera i razmenom elektronskih poruka", rekao je Milošević.

Time će se, objasnio je, stvoriti uslovi da Uprava carina Srbije radi u istom standardu kao sve razvijene i moderne carinske administracije i time doprinese i povećanju prihoda u budžet što je jedan od naših osnovnih ciljeva danas.

U sklopu priprema za uvođenje tog postupka, Privrednoj komori Srbije je održana završna konferencija projekta "Tehnička pomoć za uspostavljanje institucionalnog okvira za implementaciju automatizovanog uvoznog (AIS) i izvoznog (AES) sistema" vrednog milion i po evra koje je obezbedila EU iz IPA fondova.

U okviru projekta sprovedeno je 19 obuka iz raznih oblasti, od strateškog planiranja i upoznavanja sa najboljom praksom pri sprovođenju EU carinskog zakonodavstva do razvoja i implementacije IT sistema neophodnih za sprovođenje automatizovanog uvoza i izvoza.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Danijela Vazura naglasila je da je pojednostavljenje i racionalizacija carinskih procedura u skladu sa savremenim potrebama i u skladu sa pružanjem veće pravne sigurnosti, a da su to sve ciljevi koje je postavilo Ministarstvo finansija.

Kaže da je od 17. juna 2019. godine u primeni novi Carinski zakon ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)i podzakonski propisi čime je, naglašava, stvoren pravni okvir za uvođenje automatizovanih uvoznih i izvoznih procedura.

"Ovaj zakon podrazumeva da se carinski postupci sprovode bez papira, što nas čini korak bliže evropskim standardima", rekla je Vazura.

Kako je navela, Uprava carina Srbije već je sada jedna unapređena i savremena uprava, a nastoji se da ona posluje kao sve carinske administracije u EU sa krajnjim ciljem da se privredi olakša trgovina.

Pomoćnica ministra finansija Verica Ignjatović kaže da projekat koji se sprovodi sa EU već duže služi kao primer dobre prakse i za angažovanje i posvećenost učesnika i ostvarivanje ciljeva vezanih za evropske integracije.

"Uvođenje automatizovanog postupka prepoznato je kao jedan od strateških ciljeva Ministarstva finansija", kaže pomoćnica ministra i navodi da su rezultati projekta važni i u sklopu Poglavlja 29 koji se odnosi na carinsku uniju a koje je u pregovorima sa EU otvoreno 2017. godine.

Direktor Sektora za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova u PKS Kristina Đurić rekla je da je skup prilika da se sagleda šta to sve radi Uprava carina na unapređenju svojih kapaciteta kako bi saradnja sa privrednim subjektima bila što bolja.

Navela je da novi sistem treba da omogući bolju saradnju i razmenu informacija na automatizaciji uvozno-izvoznih procedura, odnosno da privreda bez papira podnosi ta dokumenta.

Šef Sektora za saradnju u Delegacija EU u Srbiji Ingve Engstrom rekao je da će uvođenje automatizovanog uvoznog i izvoznog sistema biti veliki korak napred na putu Srbije ka EU, te naglasio važnost da Srbija napravi konačni korak ka bespapirnom sistemu.

"Srpska carina je već napravila veliki korak ka uspostavljanju elektronskog carinskog bespapirnog sistema i to od 1. februara 2016. Sada je vreme da se napravi još jedan korak ka bespapirnim procedurama za izvoz i uvoz. Ciljevi koje smo postavili su u skladu sa vladinim priororetnim ciljevima u vezi sa digitalizacijom i eUpravom", kaže Engstrom.

To je, navodi, važno za reformu uprave koja podrazumeva smanjenje dokumenata na papiru i veću efikasnost i uštedu za vladu i privredu. "Danas smo ovde da proslavimo uspešne rezultate projekta koji je imao cilj da još više modernizuje sistem carina", rekao je Engstrom i naveo da su u prethodne dve godine stručnjaci iz EU vredno radili sa osobljem carine kako bi se sistem poslovanja harmonizovao sa onim koji postoji u EU.

Izvor: Vebsajt Krstarica, 16.07.2019.
Naslov: Redakcija