Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O UZAJAMNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U PORESKIM PITANJIMA: Konvencija bi za Republiku Srbiju trebalo da stupi na snagu 1. decembra 2019. godine


Finansijska kriza iz 2008. godine uticala je na shvatanje da postojeći instrumenti saradnje između država u poreskim pitanjima kao i sami poreski instituti nisu adekvatni. Velike razmene poreske evazije i izbegavanje plaćanja poreza dovele su do potrebe intenziviranja aktivnosti na međunarodnom nivou kako bi se stvorila nova pravila u materiji međunarodnog oporezivanja i administrativne saradnje u poreskim pitanjima.

OCDE organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj je zajednički radio sa Savetom Evrope na stvaranju pravnog osnova za bolju administrativnu saradnju između država u poreskim pitanjima kako bi se smanjile mogućnosti za izbegavanje plaćanja poreza. Upravo je rezultat tog rada unapređenje Konvencije 2010. godine, a ova konvencija omogućava razmenu obaveštenja o poreskim obveznicima za sve poreske oblike, s tim što je potpisnicima dato pravo da ograniče taj obim na onaj koji odgovara njihovim potrebama i mogućnostima.

Pored uvođenja pravnog osnova za automatsku razmenu obaveštenja, potpisivanje Konvencije takođe omogućava povećanje broja zemalja sa kojima naša zemlja razmenjuje ta obaveštenja. Srbija je do sada razmenjivala obaveštenja sa 54 zemlje na osnovu Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, dok se potpisivanjem Konvencije taj broj povećao na 128 zemalja. Konvencija bi za Republiku Srbiju trebalo da stupi na snagu 1. decembra 2019. godine, naveo je ministar finansija Siniša Mali, obrazlažući Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 15.07.2019.
Naslov: Redakcija