Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 19. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE OZNAČENIH LICA
 • ZMS-Š OSIGURANJE/REOSIGURANJE - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI NA OSNOVU ŠTETA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE KOZMETIČKI TEHNIČAR, LABORATORIJSKI TEHNIČAR, MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR, STOMATOLOŠKA SESTRA - TEHNIČAR, FARMACEUTSKI TEHNIČAR, FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR, ZDRAVSTVENI NEGOVATELJ I MASER ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 25/2004, 14/2005, 8/2006, 1/2007, 3/2007, 2/2012, 7/2014 - dr. pravilnici i 9/2015 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2014, 11/2014 - ispr. i 9/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU "SLOBODNE ZONE BEOGRADA" ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE SLOBODNOM ZONOM BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU BISTE PROFESORA SLOBODANA JOVANOVIĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2015)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKE ELEKTRANE" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013, 54/2013 i 46/2015)
 • POKAZATELJ RASTA POTROŠAČKIH CENA U JUNU 2015. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 45/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU SA PROGRAMOM ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2015 i 45/2015)
 • ODLUKA O DONOŠENJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODOTOKE II REDA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA GENERALNE REGULACIJE "GOČ" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA GENERALNE REGULACIJE "TAVNIK" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA "KRALJEVO" U KRALJEVU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 30/2013 i 17/2015)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STAMBENE STRATEGIJE GRADA KRALJEVA ZA PERIOD 2016-2020. GODINE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2015)
 • ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: PEČAT KAO SASTAVNI DEO REŠENJA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 200

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVLJANJE DELATNOSTI KAO TRAJNE AKTIVNOSTI KOJA SE VRŠI U CILJU OSTVARIVANJA PRIHODA - JEDAN OD USLOVA ZA NASTANAK OBAVEZE ULASKA U SISTEM PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 8

VESTI NA DAN 19. AVGUST 2015.

Prelistavajući dnevne novine: