Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA: Izmena osnovice za obračun redovne i vanredne premije, tako da se umesto na ukupne osigurane depozite fizičkih lica, preduzetnika mikro, malih i srednjih pravnih lica premija obračunava na osigurane iznose depozita banaka do 50 hiljada evra, odnosno osiguranjem pokrivene iznose depozita navedenih osiguranih kategorija


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita nastoji se da se sistem osiguranja depozita sada u uslovima značajno unapređene finansijske stabilnosti dodatno uskladi sa najboljom međunarodnom praksom i standardima, kao i pravnim tekovinama EU, naveo je ministar finansija Siniša Mali obrazlažući predloge zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Kada je reč o ciljevima ovog zakona, imamo višestruke i očekujemo višestruke pozitivne efekte, doprinos stabilnosti finansijskog sistema uz jačanje poverenja javnosti u finansijski sistem, podsticaj smanjenju nivoa rizika u poslovanju banaka uz pravedniji pristup obračuna premije osiguranja depozita koji plaćaju banke, unapređenje položaja i zaštite deponenata, kao i povećanje efikasnosti sistema osiguranja depozita i konačno, unapređenje održivosti finansiranja Fonda za osiguranje depozita.

Najznačajnije izmene predviđene navedenim izmenama i dopunama ovog zakona su sledeće.

Prvo, uvođenje mogućnosti obračuna premije i na osnovu nivoa rizika u poslovanju banaka.

Drugo, izmena osnovice za obračun redovne i vanredne premije, tako da se umesto na ukupne osigurane depozite fizičkih lica, preduzetnika mikro, malih i srednjih pravnih lica premija obračunava na osigurane iznose depozita banaka do 50 hiljada evra, odnosno osiguranjem pokrivene iznose depozita navedenih osiguranih kategorija. Ovaj pristup je naravno pravedniji i zbog toga ga i primenjujemo i predlažemo u ovom zakonu.

Treća promena je definisanje i propisivanje novog ciljnog iznosa Fonda za osiguranje depozita i produženje roka za dostizanje ciljnog iznosa.

Četiri, povećanje maksimalne visine vanredne premije sa 0,4 na 0,5 na godišnjem nivou i uvođenje dodatnog stava kojim uz saglasnost NBS, Agencija može doneti odluku o višoj stopi vanredne premije, kao i uvođenje odredaba da na zahtev banke, NBS može doneti odluku o odlaganju plaćanja vanredne premije do šest meseci ako bi plaćanje premije ugrozilo likvidnost ili solventnost banke.

Konačno, ovaj zakon uvodi i zasebno pokriće deponenata u slučaju spajanja ili pripajanja banaka za svaku od banaka posebno u ograničenom, ali javnosti obelodanjenom vremenskom periodu, tako da osigurani deponenti spojenih banaka, u slučaju da su imali depozite u svakoj od tih banaka, uživaju zasebno pokriće do 50 hiljada evra u slučaju stečaja ili likvidacije banke.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 04.10.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija