Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O PROGRAMU RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE I AKCIONOM PLANU ZA PERIOD OD 2019. DO 2022. GODINE: Rasprava će trajati do 28. oktobra 2019. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme dokumenta javne politike kojim se uređuje razvoj elektronske uprave, sprovodi javnu raspravu o Predlogu programa razvoja elektronske uprave za period od 2019. do 2022. godine u Republici Srbiji

Javna rasprava o Predlog programa održaće se do 28. oktobra 2019. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike nadležnih državnih organa, organe autonomne pokrajine, organe jedinica lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština, eminentne stručnjake u ovoj oblasti, privredni i civilni sektor, akademsku zajednicu kao i druge zainteresovane strane da svoje primedbe i predloge dostavljaju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na elektronsku adresu elektronska.uprava@mduls.gov.rs i poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave, odnosno najkasnije sedam dana pre podnošenja Vladi na razmatranje i odlučivanje, isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Portalu e-Uprava.

Dostupan je i Akcioni plan za sprovođenje Programa razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2019. do 2022. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 07.10.2019.
Naslov: Redakcija