Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO: Od 2013. godine Srbija osporila 350 miliona evra potraživanja u međunarodnim arbitražnim sporovima


Jedan od najpoznatijih sporova protiv Srbije, slučaj zakupa izraelskog špijunskog satelita 2005. godine, rešen je međunarodnom arbitražom pet godina kasnije, ali krivični postupak povodom tog satelita još traje pred beogradskim pravosuđem.

Većina sporova između Srbije i stranih kompanija koja se rešava pred međunarodnim institucijama ipak ne završi i krivičnim gonjenjem nekog od potencijalno odgovornih lica, kao u slučaju "satelit", već se oni mahom okončavaju presudama sa nalogom arbitara za naknadu štete.

U Državnom pravobranilaštvu kažu da je u svim do sada vođenim međunarodnim arbitražnim sporovima Republika Srbija bila tužena strana, ali da je poslednjih šest godina uspela da ospori potraživanja 6/7 ukupnih potraživanja (350 od 404 miliona evra).

"Osnovi za podnošenje tužbi bili su bilateralni sporazumi koje je Srbija (odnosno njeni pravni prethodnici) zaključila sa drugim državama o zaštiti i podsticaju investicija. Tužioci su bili strani investitori koji su smatrali da su im ugrožena ili povređena prava garantovana bilateralnim ugovorima o zaštiti i podsticaju ulaganja, na osnovu čega su tražili, pored povraćaja uloženih sredstava, naknadu štete koju su pretrpeli i naknadu troškova postupka", navode u Državnom pravobranilaštvu.

Dodaju da je od 2013. godine do danas okončano devet arbitražnih sporova u kojima je ukupno od Srbije potraživano oko 404 miliona evra.

"Srbija je u ovim sporovima uspela da ospori tužbene zahteve za više od 350 miliona evra", napominju u Pravobranilaštvu.

To znači da je država u skladu sa odlukama iz ovim sporova trebalo da plati oko 50 miliona evra na ime gubljenja sporova, što je tek jedna sedmina ukupno tražene odštete.

U slučaju "satelit" Srbija je najpre 2010. godine presudom arbitražnog suda u Londonu bila obavezana da izraelskoj kompaniji "ImageSat Internacional NV" isplati 37 miliona evra, uz godišnju kamatu od 3,5 odsto, kao i troškove arbitraže od 112.500 evra.

Usledili su pregovori Vlade Srbije sa Izraelom o načinu vraćanja duga kojima je, kako je tada saopšteno, postignuta povoljnija suma za Srbiju i dug smanjen na 27 miliona dolara.

Trenutno su protiv Srbije u toku tri arbitražna postupka pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova u Vašingtonu, dok su četiri spora okončana u periodu od 2012. do 2018. godine, pokazuju podaci objavljeni na sajtu ove institucije.

Poslednju tužbu u januaru 2017. godine podnela je kompanija "Mera Investment Fund Limited Kipar", a u druga dva slučaja Srbiju su tužili Bugarska kompanija Kornikom EOOD i kanadska firma Rand Investments Ltd. sa još pet tužilaca.

Visina potraživanja i drugi detalji ovih sporova nisu javno dostupni na sajtu Međunarodnog centra, zbog nejavne prirode arbitražnog postupka.

Izvor: Vebsajt RTV, 05.10.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija