Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 07. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC - PLATNE TRANSAKCIJE BEZ PLATNOG NALOGA
 • OBOBRAZAC - PLATNE TRANSAKCIJE PLATNIM NALOZIMA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA KONTROLORA LETENJA, CENTRIMA ZA OBUKU I VAZDUHOPLOVNO-MEDICINSKIM CENTRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 1764 (2012) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 18/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE AD ZIP "SLOGA" U STEČAJU KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE DJKP POLET PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "STANDARD" ADA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "7. OKTOBAR" NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "KOMUNALAC" NOVI BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "VRBAS-GAS" VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP ELGAS SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP KOVIN-GAS KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "JUGOROSGAZ" AD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 11/2015, 14/2015 i 75/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Novom Sadu: ŠTETA PROISTEKLA IZ NEBEZBEDNIH USLOVA RADA - Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu: član 21 i član 43 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NA MANJAK DOBARA PROUZROKOVAN KRIVIČNIM DELOM ZLOUPOTREBE OVLAŠĆENJA U PRIVREDI NE POSTOJI OBAVEZA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4

VESTI NA DAN 07. OKTOBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: