Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO 15 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PUNJENJE POSUDA ZA TEČNI NAFTNI GAS, KOMPRIMOVANI I UTEČNJENI PRIRODNI GAS
 • OBRAZAC PO 16 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA TRGOVINU MOTORNIM I DRUGIM GORIVIMA NA STANICAMA ZA SNABDEVANJE PREVOZNIH SREDSTAVA

PROPISI:

 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2015, 35/2015 i 49/2015)
 • ODLUKA O IZDAVANJU VI EMISIJE OBVEZNICA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 50/2015)
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U ZALIVNIM SISTEMIMA BROJ: 115-401-3860/2015-01 OD 13. JUNA 2015. GODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 50/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI, TEKUĆEG ODRŽAVANJA I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014, 3/2015 - ispr., 33/2015 i 58/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 58/2015)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKOG CENTRA "NOVI SAD" KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 42/2015 i 58/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015 i 58/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA BULEVARU CARA LAZARA KOD K. BR. 83 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 58/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI NARODNOG FRONTA U REŽIJSKOJ SAOBRAĆAJNICI KOD K. BR. 50 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 58/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015, 39/2015, 53/2015 - ispr., 50/2015, 53/2015, 57/2015 i 58/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 58/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNO PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" NOVI PAZAR ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 9/2015)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA ČISTOĆA GRADA NOVOG PAZARA" ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013, 2/2013 i 9/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA PANČEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2015, 13/2015 i 33/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: PRAVNI INTERES ZA PODNOŠENJE REDOVNE TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: član 455

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE KAPITALNOG DOBITKA U SLUČAJU KADA NEREZIDENTNO PRAVNO LICE VRŠI ISPLATU DIVIDENDE SVOM OSNIVAČU (TAKOĐE NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU), TAKO ŠTO PREDMETNOM OSNIVAČU PRENOSI AKCIJE KOJE POSEDUJE U REZIDENTNOM PRAVNOM LICU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40

VESTI NA DAN 14. DECEMBAR 2015.