Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI: Propisivanje nomenklaturnih promena za određene kategorije novih traktora za poljoprivredu i šumarstvo iz tarifnog broja 8701, kao i propisivanje niže stope carine kada se isti uvoze za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju


Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 17. oktobra 2019. godine utvrđen je Predlog zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi.

Pravni osnov za donošenje ovog zakona je član 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

Važeći Zakon o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009 i 95/2018 - dr. zakon) je u primeni od 2005. godine, uz manje izmene i dopune 2007, 2009. i 2018. godine.

Razlozi za dopune ovog Zakona su:

• vraćanje u primenu odredbi člana 3a Zakona o Carinskoj tarifi, koje su ukinute članom 282. novog Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) od 17. juna 2019. godine.

Predlogom zakona propisan je prestanak važenja člana 42. st. 4. i 5. i člana 282. Carinskog zakona danom stupanja na snagu ovog zakona, čime je omogućeno da odredbe od ključnog značaja za svrstavanje po Carinskoj tarifi budu u osnovnom zakonu koji reguliše tu oblast, a to je Zakon o Carinskoj tarifi.

• propisivanje nomenklaturnih promena za određene kategorije novih traktora za poljoprivredu i šumarstvo iz tarifnog broja 8701, kao i propisivanje niže stope carine kada se isti uvoze za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju.

U okviru tarifnog broja 8701 se, na osnovu važećeg Zakona o Carinskoj tarifi, pojam "za industrijsku montažu" primenjuje se samo na traktore snage motora 18 do 37 kW (važeća tarifna oznaka 8701 92 10 11). Ova mera je u Predlogu zakona proširena na sve kategorije novih poljoprivrednih i šumskih traktora, točkaša, čija je snaga motora manja ili veća od navedene.

Tarifne oznake u važećem Zakonu o Carinskoj tarifi iz 2005. godine, u međuvremenu su migrirale u nove u skladu sa Harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka roba Svetske carinske organizacije - verzija 2017 (na nivou prvih šest cifara) i Kombinovanom nomenklaturom EU iz 2017. godine (na nivou sedme i osme cifre), pa će se izmene obuhvaćene predlogom zakona odnositi na trenutno važeće oznake 8701 91 10 10, 8701 93 10 10, 8701 94 10 10 i 8701 95 10 10.

Stupanje na snagu ovog zakona je osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", osim člana 2. koji počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, koje je predloženo iz razloga da bi se uvoznicima ostavio rok za prilagođavanje, jer u trenutku stupanja na snagu sigurno postoji određeni broj traktora koji se nalazi u fazi transporta ili se na osnovu već potvrđenih porudžbina nalazi u fazi proizvodnje.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 20.10.2019.