Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC ZPPPDV - ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PORESKOG PUNOMOĆSTVA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST
 • OBRAZAC - E-NOVAC
 • OBRAZAC - INT - KUP

PROPISI:

 • PRAVILNIK O OBRASCIMA SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015 i 19/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015 i 19/2015)
 • UPUTSTVO O NAČINU RADA ODELJENJA ZA PREVODILAČKE POSLOVE U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 41/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE POMOĆI U KUĆI U GRADU KRALJEVU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 21/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 26/2014 i 18/2015)
 • ODLUKA O OTPISU KAMATE NA DOSPELE A NEIZMIRENE OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/2015)
 • ODLUKA O OTPISU KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU IZVORNIH LOKALNIH JAVNIH PRIHODA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SPOMEN OBELEŽJA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/2015)
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 7/2015)
 • ODLUKA O DONOŠENJU SMERNICA ZA IZRADU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 7/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU TIMA ZA IZRADU STRATEGIJE SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 7/2015)
 • ODLUKA O SAHRANJIVANJU/POKOPAVANJU I GROBLJIMA/MEZARJIMA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 7/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 7/2015)
 • ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA STANOVA I SREDSTAVA NA KOJIMA JE GRAD UŽICE NOSILAC PRAVA RASPOLAGANJA ("Sl. list opštine Užice", br. 13/2005 i "Sl. list grada Užica", br. 21/2008 - dr. odluka, 7/2009 i 22/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Novom Sadu: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICA - Zakon o parničnom postupku: član 223 stav 2
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICA - Zakon o parničnom postupku: član 223 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN DONACIJA U DOBRIMA I USLUGAMA I UVOZA DOBARA KOJA SU PREDMET DONACIJE ILI SU NABAVLJENA IZ SREDSTAVA DONACIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 4 i 5

VESTI NA DAN 09. OKTOBAR 2015.