Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. MART 2016.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

 • IZMENE JAVNOG POZIVA ZA UPIS BESPLATNIH AKCIJA "DNEVNIKA" A.D. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
 • ODLUKA O DOPUNI STATUTA REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-67/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-68/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-69/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
 • STATUT AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IPARD PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)
 • ISPRAVKE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA ЕVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU STOKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavka br. 75879/14 i 17 drugih) - DELOTOVORNOST PRAVNOG SREDSTVA IZ ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA U TRENUTKU KADA JE IZJAVLJENA I USTAVNA ŽALBA ZBOG PREKOMERNE DUŽINE IZVRŠNOG POSTUPKA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 6 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA PO OSNOVU SLUŽBENIH PUTOVANJA LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85

VESTI NA DAN 24. MART 2016.