Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE: Rasprava će trajati do 9. novembra 2019. godine


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve subjekte zainteresovane za pitanja sistema zaštite poslovne tajne: preduzetnike i pravna lica, kao i njihova udruženja, predstavnike proizvođača, trgovaca i pružalaca usluga, advokate, zastupnike upisane u Registar zastupnika koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu, državne organe i druge, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o zaštiti poslovne tajne, kao i da daju svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare.

Javna rasprava sprovešće se u periodu do 9. novembra 2019. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Zavodu za intelektualnu svojinu, i to:

- na e-mail: zis@zis.gov.rs i btotic@zis.gov.rs u subjektu e-mail poruke navesti: "za zakon o zaštiti poslovne tajne ", a preko posebnog obrasca ili

- poštom na adresu: Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, Kneginje Ljubice 5, sa naznakom "Za Zakon o zaštiti poslovne tajne".

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 18.10.2019.
Naslov: Redakcija