Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Rasprava će trajati do 7. novembra 2019. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi javnu raspravu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 7. novembra 2019. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici relevantnih državnih organa, nevladin sektor, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti, kao i druge zainteresovane strane.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavlјaju se Ministarstvu unutrašnjih poslova putem elektronske pošte na adresu: sekretarijat@mup.gov.rs ili redovnom poštom na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova, 11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave i isti objaviti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i portalu e- Uprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstva unutrašnjih poslova, 18.10.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija