Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA: Propisivanje obaveze rezidentnog pravnog lica, koje se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, da podnosi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama koje se odvijaju u okviru grupe


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

Najznačajnije izmene i dopune Predloga zakona su propisivanje obaveze rezidentnog pravnog lica, koje se smatra krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, da podnosi godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama koje se odvijaju u okviru grupe, imajući u vidu to da je Republika Srbija, kao član Inkluzivnog okvira BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting), preuzela obavezu usklađivanja propisa sa minimalnim standardima BEPS akcionog plana.

Cilj akcionog plana je sprečavanje erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti u zemlje sa niskom ili nepostojećom poreskom stopom u kojima se ekonomska aktivnost uopšte ne odvija ili se odvija u malom obimu.

Izmene se odnose i na usklađivanje zakona koji uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica sa Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima("Sl. glasnik RS", br. 31/2019), u smislu priznavanja rashoda banke u visini iznosa duga koji snosi banka, u skladu sa tim zakonom.

Izvor: Vebsajt Vlade, 17.10.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija