Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA: Od 1. januara 2020. godine uvodi se oslobađanje od poreza za motorna vozila čiji je jedan od pogona električni. Uvedena je poreska olakšica licima kojima je izdata isprava za nošenje oružja, a koja su vlasnici više komada registrovanog oružja za ličnu bezbednost


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji predviđa da se od 1. januara 2020. godine uvodi oslobađanje od poreza na upotrebu motornih vozila - za motorna vozila čiji je jedan od pogona električni (hibridna vozila).

Takođe, od 1. januara 2020. godine uvodi se oslobađanje od poreza na upotrebu plovila - za plovila za koja je obveznik poreza Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Uvedena je poreska olakšica licima kojima je izdata isprava za nošenje oružja, a koja su vlasnici više komada registrovanog oružja za ličnu bezbednost.

Takođe, precizirane su i pojedine odredbe koje uređuju porez na registrovano oružje u cilju usaglašavanja sa Zakonom o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015 i 10/2019), kao i odredbe koje uređuju dostavljanje podataka Poreskoj upravi za potrebe utvrđivanja poreza.

Izvor: Vebsajt Vlade, 17.10.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija