Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SUDIJA-POROTNIK: Porotnici su pravni laici, koji učestvuju u krivičnim suđenjima u prvom stepenu i imaju pravo da postavljaju pitanja, daju svoje mišljenje i učestvuju u donošenju presude, mada je konačna reč na sudiji profesionalcu koji potpisuje presudu


Prijava na konkurs za sudije porotnike u 112 sudova u Srbiji, koji je početkom oktobra raspisao Visoki savet sudstva (VSS), je istekla.

Sudije porotnici će biti birani na mandat od pet godina, a najviše će ih biti primljeno u Prvom osnovnom sudu čak 158, a u Višem sudu u Beogradu 100, navodi se u informacijama objavljenim na sajtu VSS.

Porotnici u Srbiji su pravni laici, koji učestvuju u krivičnim suđenjima u prvom stepenu (sa jednim izuzetkom u 2. stepenu) i imaju pravo da postavljaju pitanja, daju svoje mišljenje i učestvuju u donošenju presude, mada je konačna reč na sudiji profesionalcu koji potpisuje presudu.

Sudija porotnik ne može biti član političke stranke, niti politički delovati na drugi način. Takođe sudija porotnik ne može sme pružati pravne usluge i stručne savete uz naknadu, niti može da bude advokat.

Sa funkcijom sudije porotnika nespojive su i druge službe, poslovi i postupci koji su oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije ili štetni po ugled suda.

Pri imenovanju sudija porotnika vodi se računa o polu, starosti, zanimanju i društvenom položaju kandidata, o znanju, stručnosti i sklonosti ka pojedinim vrstama sudskih stvari.

Sudija porotnik, treba da bude punoletan i mlađi od 70 godina.

Imenuje ga na pet godina VSS na predlog nadležnog za pravosuđe i on može biti ponovo imenovan, propisano je Zakonom o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017).

Ima pravo na naknadu troškova nastalih na funkciji, naknadu za izgubljenu zaradu i pravo na nagradu, a visinu naknade i nagrade propisuje VSS.

U postupcima protiv maloletnika, ili gde su maloletnici oštećena lica, sudije porotnici su mahom osobe sa iskustvom u radu sa mladima i biraju se iz redova nastavnika, učitelja, vaspitača, kao i drugih stručnih lica koja imaju iskustvo u radu sa decom i mladima.

Izuzetak, kada sudije porotnici učestvuju u postupcima u drugom stepenu, tiče se situacija u kojima se otvara pretres pred apelacionim sudom u maloletničkim procesima.

U anglosaksonskim sistemima, uloga sudije porotnika je drugačija nego u kontinentalnom - domaćem pravosuđu.

U Americi, na primer, porotnici donose odluku da li je okrivljeni kriv ili ne, dok je sudija tu da vodi postupak, izriče mere i na osnovu zaključka porote izrekne kaznu.

Porotu u Engleskoj, na primer, čini 12 porotnika, a za presudu je potrebna saglasnost 10 članova porote.

Izvor: Vebsajt RTV, 21.10.2019.
Naslov: Redakcija