Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC AGOD 01 - IZVEŠTAJ O VISINI DEPOZITA VELIKIH PRAVNIH LICA
 • OBRAZAC AGOD 04 - IZVEŠTAJ O STANJU DEPOZITA PO ROČNOSTI I PROSEČNOJ KAMATNOJ STOPI
 • OBRAZAC AGOD 05 - IZVEŠTAJ O STANJU UKUPNIH I OSIGURANIH DEPOZITA

PROPISI:

 • POKAZATELJ POVEĆANJA POTROŠAČKIH CENA U APRILU 2015. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 25/2015)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2015)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA SMEDEREVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE ZA DNEVNI BORAVAK DECE, MLADIH I ODRASLIH OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU "SUNCE", SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA U OBLASTI PROMETA NA MALO, UGOSTITELJSTVA, ZANATSTVA I DRUGIH USLUŽNIH DELATNOSTI U GRADU SMEDEREVU ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2015 - prečišćen tekst)
 • OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2015)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2015)
 • STATUT GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2015 - prečišćen tekst)
 • ZAKLJUČAK KOJIM SE USVAJA LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2015 - prečišćen tekst)
 • REŠENJE O CENI ZAKUPA PO PRAVU PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE, KOJE JE OBUHVAĆENO GODIŠNJIM PROGRAMOM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 15/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST ("Sl. list grada Subotice", br. 38/2013 i 15/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: VAŽENJE DOZVOLE ZA RAD RADIO STANICE IZDATE PREMA RANIJE VAŽEĆIM PROPISIMA - Zakon o telekomunikacijama: član 106 st. 1 i 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SVOJOM ODLUKOM NE MOŽE PROPISATI OSLOBOĐENJA OD POREZA NA IMOVINU - Zakon o budžetskom sistemu: član 2

VESTI NA DAN 10. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: