Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 12. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC GIO6 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU SAKUPLJAČA I DRUGIH VLASNIKA OTPADA
 • OBRAZAC KOM1 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM

PROPISI:

 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE U OBLASTI EKONOMSKE SARADNJE, PRIVLAČENJA INVESTICIJA I REALIZACIJE ZAJEDNIČKIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • PROTOKOL IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I PORTUGALSKE REPUBLIKE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE, POTPISAN U BRISELU 18. SEPTEMBRA 2007. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O NADLEŽNOSTI, MERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU I IZVRŠENJU ODLUKA I SARADNJI U MATERIJI RODITELJSKE ODGOVORNOSTI I MERA ZA ZAŠTITU DECE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O UPRAVLJANJU NANOSOM UZ OKVIRNI SPORAZUM O SLIVU REKE SAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O RAZVOJNOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNISA O DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM KOMBINOVANOM TRANSPORTU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • POKRAJINSKA UREDBA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA U 2015. I 2016. GODINI, ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA IZ SREDSTAVA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 5/2015, 15/2015, 18/2015, 33/2015, 36/2015 i 45/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ČAČKA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 20/2014 i 15/2015)
 • STATUT GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2008, 8/2013, 22/2013 i 15/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZASTUPANJE ZAPOSLENOG U RADNOM SPORU - Zakon o parničnom postupku: član 85 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIMANJA U VIDU NAKNADE KOJA SE PO OSNOVU KLAUZULE O ZABRANI KONKURENCIJE ISPLAĆUJE FIZIČKOM LICU - ZAPOSLENOM PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIMANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU PLAĆANJA TROŠKOVA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDA (TZV. SISTEMATSKIH PREGLEDA) OD STRANE POSLODAVCA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 13

VESTI NA DAN 12. NOVEMBAR 2015.