Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • EVIDENCIJA O PRIRODNOM PARENJU
 • EVIDENCIJA O VEŠTAČKOM OSEMENJAVANJU

PROPISI:

 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 12/2014 i 3/2015)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 20/2008, 9/2009, 8/2010 i 3/2015)
 • ODLUKА O ODREĐIVANJU ORGANA NADLEŽNOG ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list Grada Loznice", br. 3/2015)
 • ODLUKА O OTUĐENJU, RAZMENI I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 3/2015)
 • ODLUKА O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA LOZNICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 3/2015)
 • ZAKLJUČAK KOJIM SE TUMAČI POJAM "SREDSTAVA VEĆE VREDNOSTI" ("Sl. list Grada Loznice", br. 3/2015)
 • ODLUKA O NAČINU POSTUPANJA SA LEŠEVIMA ŽIVOTINJA I SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 32/2015)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU GRADA SUBOTICE ČLANSTVU U UDRUŽENJE KLASTER TRANSPORTA I LOGISTIKE VOJVODINE ("Sl. list grada Subotice", br. 31/2015)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU APOTEKE SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 31/2015)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU DOMA ZDRAVLJA SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 31/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA ZADOVOLJAVANJE POTREBA MLADIH NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 31/2015)
 • REŠENJE O DONOŠENJU PLANA POSTAVLJANJA ZIMSKIH BAŠTI ("Sl. list grada Subotice", br. 32/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI I NEPRAVILNOSTI KOJE SE MOGU OTKLONITI U REDOVNOM POSTUPKU - Zakonik o krivičnom postupku: član 189 stav 2 i član 419

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: KADA OBVEZNIK PDV POTRAŽUJE NOVČANA SREDSTVA NA OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA O OSIGURANJU SA OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVOM, KOJA NE PREDSTAVLJAJU NAKNADU ZA PROMET DOBARA I USLUGA, NE IZDAJE RAČUN IZ ČLANA 42. ZAKONA O PDV PO TOM OSNOVU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 42

VESTI NA DAN 09. SEPTEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: