Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Zakon o budžetu RS za 2020. godinu


U Danu za glasanje, 28. novembra 2019. godine, Narodna skupština je većinom glasova usvojila:

  • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda zaključena je Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 28.11.2019.
Redakcija