Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 20. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZJAVA ČLANOVA DOMAĆINSTVA DA SU ČLANOVI PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
 • OBRAZAC OPK - PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 16. APRILA 2016. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 17. APRILA 2016. GODINE - "Јulieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "POLET" PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU IMOVINE I ODRŽAVANJE OBJEKATA "KOLUBARA - USLUGE" D.O.O. LAZAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA, OBLIKA, IZGLEDA I KONTROLE ŠTAMPANJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA IZBORE ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA KRAGUJEVCA RASPISANE ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 11/2016)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA TAKSI DOZVOLA ZA TAKSI VOZILO PREDUZETNIKA I PRAVNOG LICA, TAKSI DOZVOLA ZA TAKSI VOZAČA I KROVNE OZNAKE ZA TAKSI VOZILA ("Sl. list grada Niša", br. 39/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA I ODRŽAVANJU DONJEG STROJA ŽELEZNIČKIH PRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • PROGRAM UREĐENJA MEĐUBLOKOVSKOG ZELENILA U CILJU UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Niša", br. 38/2016)
 • PROGRAM UREĐENJA SPOMEN PARKA BUBANJ I ODRŽAVANJE SPOMENIKA PRIRODE ("Sl. list grada Niša", br. 38/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STAJALIŠTA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 73/2014, 79/2014, 3/2015, 24/2015, 42/2015, 84/2015, 29/2016 i 35/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNIH LINIJA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 73/2014, 79/2014, 3/2015, 42/2015, 5/2016 i 35/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 38/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NOVČANOG IZNOSA NAGRADE "BRANKO MILJKOVIĆ" ("Sl. list grada Niša", br. 38/2016)
 • STATUT PRIVREDNE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)
 • STATUT PRIVREDNE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2002, 107/2003, 44/2005, 29/2009, 35/2011, 46/2011, 103/2011, 3/2013, 32/2013, 2/2014 i 39/2016 - dr. statut)
 • TARIFNI SISTEM U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 38/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ŽALBA OŠTEĆENOG KADA SE OKRIVLJENI I JAVNI TUŽILAC ODREKNU PRAVA NA ŽALBU - Zakonik o krivičnom postupku: član 429 stav 3 tačka 3) i član 433 stav 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NABAVKA USLUGA OBRAZOVANJA I PROFESIONALNOG OSPOSOBLJAVANJA - Zakon o javnim nabavkama: član 39a

VESTI NA DAN 20. APRIL 2016.