Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 01. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

  • IZVEŠTAJ O OCENJIVANJU SA MIŠLJENJEM O PREDLOGU OCENE
  • IZVEŠTAJ O VANREDNOM OCENJIVANJU

PROPISI:

  • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015, 90/2015 - ispr., 12/2016, 33/2016 i 48/2016)
  • PROGRAM PRONATALITETNE POPULACIONE POLITIKE ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 33/2016)
  • ODLUKA O KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list opštine Kikinda", br. 7/2014)
  • ODLUKA O OGLAŠAVANJU ("Sl. list opštine Kikinda", br. 24/2011, 7/2014 - dr. odluka i 14/2015)
  • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA UŽICA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 13/2016)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU NADLEŽNE GRADSKE UPRAVE ZA REŠAVANJE PO ZAHTEVIMA ZA DODELU POMOĆI NA OSNOVU ZAKONA O OBNOVI NAKON ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE ("Sl. list grada Užica", br. 13/2016)

SUDSKA PRAKSA:

  • Vrhovni kasacioni sud: DRŽAVLJANSTVO I MOMENAT STICANJA DRŽAVLJANSTVA KAO USLOVI ZA RAD U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 120 stav 1 tačka 4)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: DAN OD KOJEG PORESKI PUNOMOĆNIK STRANOG LICA SOLIDARNO ODGOVARA ZA SVE OBAVEZE STRANOG LICA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10a

VESTI NA DAN 01. JUN 2016.