Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

TEMATSKA OTVORENA VRATA U ZRENJANINU 5. DECEMBRA 2019. GODINE - KAKO OBEZBEDITI EFIKASNOST I PRAVIČNOST U IZVRŠNOM POSTUPKU?


U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Zrenjaninu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Tematska otvorena vrata u Zrenjaninu - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? biće održana u Četvrtak 5. decembra 2019. godine, od 17.00 - 18.30 h, u Osnovnom sudu u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, kabinet predsednika suda.

Učesnici:

  • Vuković Milka, Sudija izvršnog odeljenja Osnovnog suda u Zrenjaninu,
  • Tapavički Petar, Sudija izvršnog odeljenja Osnovnog suda u Zrenjaninu,
  • TBD Forum sudija Srbije,
  • Javni izvršitelj

Prijave su otvorene do srede, 4.12.2019. godine, na e-mailprijava@yucom.org.rsili telefonom na broj 018/3069755.

Izvor: Otvorena vrata pravosuđa, 08.10.2019.
Naslov: Redakcija