Zastava Bosne i Hercegovine

Primena odluke o zabrani korišćenja plastičnih kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga na teritoriji grada Beograda od 1.1.2020. godine

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 10.01.2020.Sekretarijat za inspekcijske poslove grada Beograda podsetio je pravna i fizička lica koja se na teritoriji Beograda bave maloprodajom da je 1.1.2020. godine stupila na snagu Odluka o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga - dalje: Odluka), odnosno odluka o zabrani korišćenja plastičnih kesa u Beogradu za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga.

Sva pravna i fizička lica obavezna su da poštuju ovu odluku i da kupcima ponude cegere, papirne ili biorazgradive kese u skladu sa navedenom odlukom.

Kako se navodi u saopštenju, gradske i opštinske komunalne inspekcije počele su 8.1.2020. godine kontrolu primene Odluke. Predmet kontrole su gradske pijace, maloprodajni objekti, kako trgovinski lanci tako i pojedinačni objekti, a posebno piljare na koje su se tokom prvih dana 2020. godine građani žalili da ne poštuju Odluku.

Dodaje se da će tokom januara inspektori vršiti kontrolu primene Odluke, a prekršioce će upozoravati bez kažnjavanja, jer, kako se ističe, "cilj je da se Odluka poštuje, a ne da se po svaku cenu naplaćuju kazne".

Obaveze trgovaca

Trgovci na teritoriji grada Beograda su u obavezi da u maloprodajnim objektima i uslužnim i drugim delatnostima ograniče upotrebu vrlo laganih plastičnih kesa i postepeno smanjuju korišćenje laganih plastičnih kesa, u svemu prema Programu mera prevencije stvaranja otpada od plastičnih kesa, sa planom za njegovo sprovođenje, koji je sastavni deo Odluke. 

Trgovci su dužni da na mestu prodaje, u svim maloprodajnim objektima, kao i u uslužnim i drugim delatnostima na teritoriji grada Beograda, stave potrošačima na raspolaganje papirne kese i torbe za višekratnu upotrebu, koje su pogodne za reciklažu, kao zamena za lagane plastične kese. 

Izuzetno je dozvoljena upotreba providnih plastičnih kesa koje se koriste u uslužnim delatnostima i maloprodajnim objektima na aerodromu, ako je takva upotreba neophodna iz bezbednosnih razloga. 

Trgovci su u obavezi da obaveštavaju potrošače o adekvatnom načinu zbrinjavanja torbi za kupovinu, ukoliko se opredele za sistem zamene ili popravke torbi, koje stavljaju na raspolaganje potrošačima. 

Inspekcijski nadzor i kaznene odredbe

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke vrši organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za poslove komunalne inspekcije. 

Kazne propisane za prekršaj

- Trgovac u maloprodajnom objektu i uslužnoj i drugoj delatnosti ne ograniči upotrebu vrlo laganih plastičnih kesa niti postepeno smanjuje korišćenje laganih plastičnih kesa (član 3. stav 1)

- Trgovac na mestu prodaje u maloprodajnim objektima, kao i u uslužnoj i drugoj delatnosti ne stavi potrošačima na raspolaganje papirne kese i torbe za višekratnu upotrebu, koje su pogodne za reciklažu, kao zamena za lagane plastične kese (član 3. stav 2).

Pravno lice 

postupa suprotno članu 3. st. 1. i 2. 

150.000,00 dinara

Odgovorno lice 

postupa suprotno članu 3. stav 1. 

25.000,00 dinara

Preduzetnik 

postupa suprotno članu 3. stav 1. 

75.000,00 dinara

Za izvršene prekršaje ovlašćeni inspektor izdaje prekršajni nalog

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge