Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 05. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA PROMENU LOKACIJE - PRESELJENJE MENJAČKOG MESTA
 • ZAHTEV ZA PROMENU OSTALIH PODATAKA

PROPISI:

 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU I PORODIČNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POPLAVA NA I U POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2015 i 33/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2014, 103/2014, 69/2015, 75/2015, 109/2015 i 33/2016)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - GRAĐANSKA STRANKA GRKA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA RANOG OTKRIVANJA I DIJAGNOSTIKE ZARAZNE BOLESTI TRANSMISIVNIH SPONGIOFORMNIH ENCEFALOPATIJA, NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA, KAO I MERAMA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE OVE ZARAZNE BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2010 i 33/2016)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA POVOLJNOG POSLOVNOG OKRUŽENJA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU UNAPREĐENJA KVALITETA VINA I RAKIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013 i 33/2016)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015 i 33/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA MERENJE KOLIČINE I ISPITIVANJE KVALITETA OTPADNIH VODA I SADRŽINI IZVEŠTAJA O IZVRŠENIM MERENJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2014, 57/2014, 71/2014, 62/2015 i 33/2016)
 • PRAVILNIK O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE NA 56. ZASEDANJU SEPTEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JUGOROSGAZ A.D. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SEKTORSKOG SAVETA ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKIH LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA VALJEVA, KOJI ĆE SE ODRŽATI 24. APRILA 2016. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 5/2016)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015, 90/2015 - ispr., 12/2016 i 33/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP ELGAS SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "GRADITELJ" SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE INGAS J.P. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 2. APRILA 2016. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: UTICAJ REFORME PRAVOSUĐA NA DUŽINU TRAJANJA SUDSKOG POSTUPKA - Zakon o uređenju sudova: član 8

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: OBEZBEĐENJE SOPSTVENOG PREVOZA POSLODAVCA ZA DOLAZAK I ODLAZAK ZAPOSLENIH SA RADA - Zakon o radu: član 118

VESTI NA DAN 05. APRIL 2016.