Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O NAČINU UČEŠĆA OPTUŽENOG NA GLAVNOM PRETRESU U KRIVIČNOM POSTUPKU KOJI SE ODRŽAVA ZA VREME VANREDNOG STANJA PROGLAŠENOG 15. MARTA 2020. GODINE: Uredba će prestati da važi po ukidanju vanrednog stanja


Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić izjavio je da se skajp suđenja u vreme pandemije koronavirusa odvijaju svuda u Evropi, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ilić je ukazao da će Uredba o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 49/2020 - dalje: Uredba), o skajp suđenjima prestati da važi onog trenutka kada se ukine odluka o vanrednom stanju.

"Nema problema sa skajp suđenjima. Srbija ima savremeni Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019). Vlada je tu stvar konkretizovala Uredbom, odnosno Uredbom je potvrđeno da može da se sudi putem video linka, a predsednik Vrhovnog kasacionog suda je doneo uputstvo kako to treba da se radi", naveo je Ilić.

Odbacio je kritike da se suđenjima putem skajpa isključuje javnost i povređuje neposrednost, navodeći da se neposrednost povređuje onda kada postoji posrednik, a u ovoj situaciji to nije slučaj.

Kako je dodao, putem video linka se vide i razgovaraju i branilac i okrivljeni i sudija.

Ilić je naveo i da bi se troškovi smanjili kada bi se sva suđenja obavljala putem video linka.

Izvor: Vebsajt RTV, 15.04.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija