Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 07. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC SAGLASNOSTI ZA BEZBEDNOSNU PROVERU PREDUZETNIKA
 • SAGLASNOST ZA BEZBEDNOSNU PROVERU

PROPISI:

 • ODLUKA O IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA I SADRŽINI GLASAČKOG LISTIĆA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2016 i 8/2016 - ispr.)
 • PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA REALIZACIJU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA, ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 8/2016)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE UDRUŽENJA U OBLASTI LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA, ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 8/2016)
 • ODLUKA O GEOGRAFSKOM INFORMACIONOM SISTEMU GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2016)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI GRADSKA UPRAVA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 33/2009, 37/2010, 32/2011, 43/2012, 44/2012 - ispr., 42/2013, 28/2014 i 1/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE - GRADA VRANJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2016 i 4/2016)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2016)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst i 1/2016)
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst, 21/2015 i 1/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2016. GODINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI ZA NOVOROĐENU DECU U 2016. GODINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI KAO FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U UNAPREĐENJU I RAZVOJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 3/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2016. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2016)
 • PROGRAM OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2016)
 • STATUT GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst i 1/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ORGANA GRADA VRŠCA ("Sl. list grada Vršca", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O URBANISTIČKO - TEHNIČKIM USLOVIMA ZA REKLAMNE I OGLASNE UREĐAJE ("Sl. list grada Kikinde", br. 2/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU KOMUNALNE TAKSE ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE ZA USKRŠNJE I PRVOMAJSKE PRAZNIKE 2016. GODINE ("Sl. list grada Kikinde", br. 2/2016)
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA KIKINDA, RASPISANIH ZA 24.4.2016. GODINE ("Sl. list opštine Kikinda", br. 5/2016 i "Sl. list grada Kikinde", br. 2/2016 - zaključak)
 • STATUT GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 1/2016 - prečišćen tekst)
 • ZAKLJUČAK O USKLAĐIVANJU AKATA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE SA ODREDBAMA STATUTA GRADA KIKINDE ("Sl. list grada Kikinde", br. 2/2016)
 • ODLUKA NAKNADAMA ZA RAD I PUTNIM TROŠKOVIMA ODBORNIKA, ŠEFOVA, ZAMENIKA ŠEFOVA, TEHNIČKIH SEKRETARA ODBORNIČKIH GRUPA U SKUPŠTINI GRADA KRALJEVA, ČLANOVA RADNIH TELA SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA I PREDSEDNIKA SAVETA MESNIH ZAJEDNICA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 8/2008, 4/2016 i 5/2016 - ispr.)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠE DETE" U ŠAPCU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 2/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: UDALJIVANJE OŠTEĆENOG IZ SUDNICE PRILIKOM IZNOŠENJA ODBRANE OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 390 st. 1 i 3 i član 400 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NAČIN PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE RADNIKA UPUĆENOG NA RAD U INOSTRANSTVO U SLUČAJU KADA SE POREZ NA ZARADE OBRAČUNAVA U DRŽAVI U KOJU JE UPUĆEN - Zakon o porezu na dohodak građana: član 12

VESTI NA DAN 07. APRIL 2016.