Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 21. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC ZAHTEVA ZA KORIŠĆENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE PROMOCIJE TURISTIČKIH PROIZVODA I TURISTIČKIH PROSTORA SRBIJE
 • OBRAZAC ZAHTEVA ZA KORIŠĆENJE SUBVENCIJA ZA FINANSIRANJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

PROPISI:

 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA ORGANIZACIONE OBLIKE U SISTEMU GRADA ZRENJANINA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 33/2015 i 1/2016 - ispr.)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNE SPRATNOSTI OBJEKATA KOJI SU PREDMET OZAKONJENJA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 33/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA PANČEVA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 37/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMITETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. list grada Pančeva", br. 30/2012, 37/2012, 10/2013, 11/2013, 25/2013 i 36/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 46/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Subotice", br. 55/2012, 24/2014, 45/2014, 14/2015 i 46/2015)
 • ODLUKA O ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA ("Sl. list grada Subotice", br. 46/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU POZORIŠTA "DEŽE KOSTOLANJI" SUBOTICA - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ SZABADKA - KAZALIŠTA "DEZSŐ KOSZTOLÁNYI" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 53/2012 - prečišćen tekst i 46/2015)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 9/2013 i 46/2015)
 • ODLUKA O STIPENDIRANJU UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANATSKIH ZANIMANJA TEHNIČKE STRUKE ("Sl. list grada Subotice", br. 46/2015)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA SUBOTICA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA KIŠKUNHALAŠ, MAĐARSKA ("Sl. list grada Subotice", br. 46/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KULTURNIH MANIFESTACIJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014, 4/2015 i 46/2015)
 • PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014 i 46/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA SUBOTICE I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 2/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA U OKVIRU TAKSI TARIFE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 47/2015)
 • UPUTSTVO O RADU TREZORA GRADA SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 2/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA NADLEŽNOM ORGANU DA DONESE AKT O IZVRŠENJU PRESUDE - Zakon o upravnim sporovima: član 7

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PRIVREDOG DRUŠTVA DA KORISTI TROCIFRENE RAČUNE PROPISANE PRAVILNIKOM O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE- Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike: član 3

VESTI NA DAN 21. JANUAR 2016.