Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O ZABRANI IZVOZA LEKOVA: Zabranjen izvoz lekova, koji se koriste u humanoj medicini, na 30 dana


Vlada Republike Srbije donela je Odluku o zabrani izvoza lekova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2020 - dalje: Odluka) koji se koriste u humanoj medicini na 30 dana, a ona je stupila na snagu 14. aprila, dok je u primeni od 15. aprila 2020. godine.

Od zabrane izvoza i ponovnog izvoz lekova izuzeti su lekovi koji se proizvode u Srbiji, a nisu registrovani u Srbiji odnosno "koji se proizvode isključivo za strana tržišta", navodi se u Odluci.

Izuzetak od zabrane izvoza su i lekovi koje strano lice otprema u postupku tranzita sa carinskog područja Srbije, kao i izvoz lekova uz odobrenje koje se izdaje posebnih aktom Vlade Republike Srbije.

Po Odluci, domaći proizvođači, uvoznici i izvoznici lekova su dužni da se izjavom odgovornog lica obavežu na kontinuirano i nesmetano snabdevanje tržišta Srbije svim lekovima koje proizvode i uvoze, navodi se u Odluci.

Izvor: Vebsajt B92, 15.04.2020.
Naslov: Redakcija