Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O ISPRAVAMA KOJE MORAJU DA PRATE ROBU U PREVOZU ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom i koje sadrže detalje o isporučiocu, primaocu i prevozniku kao i mesto adresu objekta iz koga se isporučuju i u koji se isporučuje


Uredbom o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 55/2020) Vlada Republike Srbije je utvrdila poseban režim u pogledu isprava koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja.

Dokumentom je utvrđeno da robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom i koje sadrže detalje o isporučiocu, primaocu i prevozniku kao i mesto adresu objekta iz koga se isporučuju i u koji se isporučuje.

Isprave moraju da sadrže ime i prezime odgovornih lica isporučioca i prevoznika, naziv robe i količinu, a isporučilac, primalac i prevoznik mogu sporazumno odrediti način na koji će prijem robe biti potvrđen.

Izvor: Vebsajt RTV, 15.04.2020.
Naslov: Redakcija