Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN BESPLATNI VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA IZ ČLANA 18. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU KAO JEDAN OD USLOVA ZA UPIS U REGISTAR PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, UZ PODRŠKU KOMPANIJE PARAGRAF"


Kompanija Paragraf organizovala je 3. marta 2021. godine besplatni vebinar na temu "Sticanje profesionalnog zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu kao jedan od uslova za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, uz podršku Kompanije Paragraf".

Na vebinaru je bio prezentovan model saradnje sa Komorom ovlašćenih revizora, koja kao članica IFAC-a izdaje dokument o stečenom stručnom zvanju neophodnom radi ispunjenja uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu za potrebe upisa pravnih lica i preduzetnika u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Pored detaljnog objašnjenja ko i na koji način može steći sertifikat o stručnom zvanju za potrebe ispunjenja uslova za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, bio je prezentovan i plan obuke za potrebe polaganja ispita kod Komore u cilju sticanja zvanja koji će sprovoditi Kompanija Paragraf.

Takođe, detaljno je bilo objašnjeno koja ranije stečena zvanja se priznaju, kao i mogućnost priznavanja ispita koji su položeni tokom studija ili druge organizacije.

Imajući u vidu da Kompanija Paragraf sarađuje sa Komorom i po pitanju upisa u Registar, bila je prezentovana besplatna wizard aplikacija koja obveznicima omogućava da na što lakši, jednostavniji i brži način prikupe svu neophodnu dokumentaciju za upis u Registar, uz podršku i savete stručnih lica Kompanije Paragraf.

I na kraju, posebna pažnja je bila posvećena najčešćim pitanjima iz prakse, kao i odgovorima na sva pitanja koja su bila postavljena u toku vebinara na zadatu temu.

Na vebinaru je bilo reči o tome ko su obveznici i da li je fakultetska diploma preduslov za sticanje profesionalnog zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu ili nije, kao i da li postoji mogućnost priznavanja konkretnih ispita ukoliko je lice položilo iste tokom studija ili kod drugih organizacija. Takođe, bilo je i pojašnjeno koja stečena zvanja iz prethodnih godina se priznaju, a koja ne.

Pored toga, bilo je razjašnjeno da li nakon sticanja zvanja postoji obaveza održavanja istog u vidu obuka, edukacija, pretplata i sl.

Svi učesnici dobili su informacije o kalendaru i obimu pripremne nastave za polaganje ispita u organizaciji Kompanije Paragraf, kao i koji su predviđeni ispitni rokovi kod Komore, koje su naknade i druge bitne informacije.

Učesnicima je omogućeno da na jednostavan i brz način prikupe svu potrebnu dokumentaciju za potrebe upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga uz primenu besplatne wizard aplikacije Kompanije Paragraf i da budu sigurni da su postupili na ispravan način i ispunili svoju zakonsku obavezu.

Vebinar je bio namenjen pre svega pravnim licima i preduzetnicima čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga, a koji imaju obavezu da se najkasnije do 1. januara 2023. godine upišu u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, kao i njihovim osnivačima, računovođama i doktorima istih.

Predavač, doc. dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", na vebinaru je obradila sledeće teme:

  • Obveznici sticanja profesionalnog zvanja
  • Obim, vreme i rokovi polaganja, odnosno priznavanja ispita
  • Obuka za polaganje ispita
  • Najčešća pitanja iz prakse
  • Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga
  • Prezentacija besplatne wizard aplikacije za brži i efikasniji upis u Registar
  • Odgovori na pitanja
Izvor: Redakcija, 3.3.2021.