Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UDŽBENICIMA: Izmenama Zakona biće omogućeno da udžbenike iz srpskog jezika, istorije i geografije priprema i štampa država


Napravljen je prvi korak posle razgovora predsednika Republike Srbije sa ministrom prosvete Brankom Ružićem kako bi se realizovala inicijativa da udžbenike iz srpskog jezika, istorije i geografije priprema i štampa država, tako što je dogovoreno da se formira radna grupa koja će baviti tim pitanjem.

Prvi preduslov za realizaciju, kako je dogovoreno je izmena Zakona o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018), a posao štampanja bio bi poveren jedinom državnom izdavaču Zavodu za udžbenike.

Istoričar i autor udžbenika Momčilo Pavlović kaže da nije video zvaničnu inicijativu predsednika, ali da će je, kada ona bude stavljena na papir, Društvo istoričara s pažnjom razmotriti i dati svoj doprinos.

Navodi da je ključ da se postigne konsenzus oko nacionalnih sadržaja koji treba da uđu u nastavne planove i programe.

U moru izdavača i udžbenika, koji prođu ocenu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i na kraju Ministarstva prosvete, problem ipak ostaje kvalitet sadržaja udžbenika.

"Nije dovoljno da se izbroji da u udžbeniku ima pet redova o Jasenovcu ili cela strana, već je važno šta piše unutra, kako će to učeniku biti prikazano i šta on od toga može da usvoji", rekao je Pavlović.

Navodi da ne postoji sistem i jasni kriterijumi ko može da bude autor udžbenika.

Praksa je danas da urednici u izdavačkim kućama pronalaze autore udžbenika, a Pavlović kaže da izbor nekada može biti samo po prijateljskoj osnovi.

"Ne postoji konkurs za pisanje udžbenika kao što je bilo u Kraljevini Jugoslaviji. Tada se raspisivao konkurs na koji se javljaju autori, a komisija preporuči jedan udžbenik koji mogu da štampaju svi. Kod nas je praksa da na osnovu usvojenog plana i programa izdavačke kuće pronalaze autore koji pišu udžbenik", pojašnjava on.

Kaže da ne postoji stručni tas koji bi izmerio i rekao "ovo je dobro, ovo ne", a izdavačima je jedini motiv - profit i njih ne interesuje kako to u školama funkcioniše.

"Udžbenik je samo pomoćno sredstvo, nije Biblija, nastavnici su slobodni da te sadržaje upotpune, dodaju. Sve zavisi od kreativnosti nastavnika", pojašnjava Pavlović.

Podseća da je Srbija do 2000. godine imala jednog izdavača i da je bila velika povika i kampanja, čak i uz učešće evropskih struktura, da se monopol u pisanju udžbenika razbije.

"Taj monopol nije samo razbijen, već je tas okrenut na drugu stranu. Monopol je sada kod privatnih izdavača. Roditelji i učenici i nastavnici mogu biti zbunjeni količinom udžbenika. Haotično je stanje na tržištu", navodi on.

Upitan da li neko sa strane može da utiče na autore u određenim izdavačkim kućama kakav će sadržaj biti u udžbeniku i kako će određen tema da bude predstavljena, on je rekao da je to uvek moguće, ali da mu nije poznat takav slučaj.

"Zavisi i od politike izdavačke kuće kako želi da plasira određenu temu, ako je za to zainteresovana. Trebalo bi pogledati sve udžbenike do sada, analizirati, ne samo sa stanovišta ideološkog koliko je pomenut Tito ili Draža. Treba da se vidi šta je nacionalna istorija, šta je nacionalni sadržaj bitan za identitet naroda i države, a šta je opšta istorija i šta iz opšte istorije naši učenici treba da znaju da bi bili ravnopravni građani Evrope i sveta", rekao je Pavlović.

Direktor Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Zlatko Grušanović pojašnjava procedure kako se sada prave planovi i programi na osnovu kojih se pišu udžbenici.

On ističe da Zavod u odnosu na određene strategije pravi standarde, a zatim plan i program za svaki razred na osnovu koga autoru, koje izaberu izdavači, pišu udžbenike.

"Pre četiri godine krenuli su da se prave reformisani programi, koji su orjentisani na ishode, a to znači da nastavnici treba da planiraju šta će dete na kraju škole znati. Celo obrazovanje se sada svodi na to da se bavimo funkcionalnim obrazovanjem, da se planira šta dete treba da zna", pojašnjava Grušanović.

Svaki udžbenik treba da prođe određene standarde, da je prilagođen za određeni uzrast, da odgovaraju učeničkoj zrelosti, da je grafika odgovarajuća, da je udžbenik bez materijalnih grešaka.

Ukoliko se pojave materijalne greške mogu da se vrate na doradu. Na osnovu mišljenja Zavoda svaki udžbenik na kraju akredituje Ministarstvo prosvete.

Tek kada dobiju akreditaciju udžbenik može da se koristi u nastavi. Treba napomenuti i to da udžbenike pišu domaći autori.

Kako je reforma zasnovana na ishodima i na funkcionalnom znanju Grušanović ističe da Zavod ne propisuje koliko će časova nastavnici posvetiti određenoj temi i oblasti.

Podseća i da je udžbenik nastavno sredstvo koje koriste učenici, koji treba da im pomognu za savlađivanje gradiva u školi, a da nastavnik može da uključi sve što smatra da je dobro za savladavanje gradiva- da pusti film, uključi dodatne materijale.

"Od nastavnika zavisi koliko će časova da posveti određenom ishodu. Za deset godina ići ćemo ka individualnoj nastavi. Kada nastavnik vidi da je neka tema teža ona se duže obrađuje. Pomera se fokus, nastavnik planira svoje časove", kaže on.

Predsednik Srbije objavio je da je sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Brankom Ružićem, dogovorio da ministarstvo i Vlada krenu u izmenu dva zakona kako bi stvorili uslove da država sačini udžbenike za osnovnu i srednju školu za srpski jezik i književnost, istoriju i geografiju.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.03.2021.
Naslov: Redakcija