Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac - Obr. Exp - 1 bis - IZVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
 • Obrazac - Obr. Exp - 1 - IZVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
 • Obrazac - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE SPOLJNE TRGOVINE KONTROLISANOM ROBOM

PROPISI:

 • INDEKS POTROŠAČKIH CENA ZA JUN 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • LISTE AKTIVNIH SUPSTANCI U BIOCIDNOM PROIZVODU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "GAS-FEROMONT" AD STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE AD ZIP "SLOGA" KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE DP "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE INGAS JP INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE INTERKLIMA D.O.O. VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "GRADITELJ" SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP ČOKA ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE STOGODIŠNJICE PRVOG SVETSKOG RATA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013, 70/2014 i 72/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOGORA "SVILARA" U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE "IVANKA" ("PARTIZANKA") U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • PRAVILNIK O KVALITETU ZAČINA, EKSTRAKATA ZAČINA I MEŠAVINA ZAČINA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2014, 37/2014 - ispr., 39/2014 i 72/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU UPISA I VOĐENJA REGISTRA NACIONALNIH SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU ELEKTORE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI IDENTIFIKACIONE KARTICE POLJOPRIVREDNOG SAVETODAVCA, KAO I NAČINU NJENOG KORIŠĆENJA, IZDAVANJA I PONIŠTAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 7/2009, 10/2009, 20/2009, 6/2010, 8/2010, 9/2010, 10/2010, 18/2010, 35/2010, 6/2011, 8/2011, 10/2011, 20/2011, 9/2012, 11/2013, 13/2014 i 23/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST DONOŠENJA DELIMIČNE PRESUDE KADA SU SVA PITANJA POTPUNO RASPRAVLJENA - Zakon o parničnom postupku: član 334
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST DONOŠENJA PRESUDE ZBOG IZOSTANKA U SPOROVIMA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA - Zakon o parničnom postupku: član 476
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE POTREBE VEŠTAČENJA PRETVARANJEM POTRAŽIVANJA IZRAŽENOG U NEMAČKIM MARKAMA U EVRE - Zakon o obligacionim odnosima: član 394
 • Apelacioni sud u Beogradu: OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA VISINU NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRIMENA ODREDABA ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA U VREME ČIJEG VAŽENJA JE SPORNI ODNOS NASTAO - Zakon o stambenim odnosima: član 52
 • Apelacioni sud u Beogradu: REFUNDACIJA TROŠKOVA NABAVKE LEKA KOJI NIJE NA LISTI LEKOVA - Odluka o sadržini i obimu zdravstvene zaštite: član 15

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA PRENOSA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI PO OSNOVU STATUSNE PROMENE - Zakon o porezima na imovinu: član 23
 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOST ZA KOJU JE PRIVREDNOM DRUŠTVU NASTALA PORESKA OBAVEZA U TOKU GODINE - Zakon o porezima na imovinu: čl. 4 i 7
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O PLOMBIRANJU POŠILJAKA KOJE PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOM PREGLEDU PRILIKOM IZVOZA NA TERITORIJE DRŽAVA ČLANICA CARINSKOG SAVEZA (RUSKA FEDERACIJA, REPUBLIKA BELORUSIJA I REPUBLIKA KAZAHSTAN) OD 15.7.2014. GODINE - Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije: član 6

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 16. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - BILATERALNI SKRINING - POGLAVLJE 19: • Bezbednost i zdravlje na radu, radno pravo i socijalni dijalog, politika zapošljavanja, Evropski socijalni fond, socijalna inkluzija, socijalna zaštita, zaštita osoba sa invaliditetom, zabrana diskriminacije, jednake mogućnosti, penzijski sistem •
 • Stručni komentar - PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ZA 2014. GODINU
 • Pitanje i odgovor - ISPUNJENJE OBAVEZE ZALOŽNOM POVERIOCU PO OSNOVU ZALOŽNOG PRAVA NAKON BLOKADE ZALOGODAVCA
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU OD STRANE PREDUZETNIKA KOJI NASTAVLJA DA OBAVLJA SAMOSTALNU DELATNOST NAKON PENZIONISANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O NEPOKRETNOSTIMA ZA REPREZENTATIVNE POTREBE REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 70/2014
 • Stručni komentar - KOMENTAR UREDBE O ZGRADAMA I POSLOVNIM PROSTORIJAMA U JAVNOJ SVOJINI KOJE KORISTE ORGANI REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 70/2014
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST POLAGANJA POPRAVNOG I MATURSKOG ISPITA U ISTOM AVGUSTOVSKOM ROKU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OPOREZIVANJE DRUGIH PRIMANJA KOJA NE ČINE ZARADU: • Izuzimanje iz dohotka za oporezivanje po članu 9. Zakona o porezu na dohodak građana •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Jul 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - PRIMER OBRAČUNA POREZA I DOPRINOSA PRILIKOM OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OD FIZIČKIH LICA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UVOZ REAGENASA ZA SPREČAVANJE URUŠAVANJA PESKA U NAFTNIM BUŠOTINAMA: • Dokumenta i obrasci potrebni za uvoz •
 • Pitanje i odgovor - POPUNJAVANJE RUBRIKA 24 I 37 KOD POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
 • Pitanje i odgovor - ZAVRŠETAK POSTUPKA CARINSKOG SKLADIŠTENJA VRAĆANJEM ROBE (NEOCARINJENI LEKOVI) INODOBAVLJAČU

VESTI NA DAN 16. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: