Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PROTOKOL O SARADNJI EKONOMSKOG FAKULTETA I KOMPANIJE PARAGRAF


U utorak, 9. oktobra 2018. godine, potpisan je Protokol o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Kompanije Paragraf. Protokol su potpisali dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Petar Veselinović i generalni direktor Privrednog društva za pravno softversku i izdavačku delatnost Paragraf Leks d.o.o., gospodin Bratislav Milovanović.

Cilj saradnje koja se definiše ovim Protokolom je unapređivanje pravno-informatičkog znanja i ekonomskog istraživanja, kao i drugih praktičnih znanja i veština putem edukacije i osposobljavanja studenata za korišćenje savremenih informacionih tehnologija i pravne baze “Paragraf Leks”, koja predstavlja neophodno sredstvo za savremeno i stručno poslovanje u privredi, pravosuđu i državnim organima.

Potpisnici Protokola su se takođe obavezali da zajednički organizuju pravno-informatički kurs za rad u elektronskoj pravnoj bazi “Paragraf Leks” za studente u prostorijama Ekonomskog fakulteta. Kompanija Paragraf Leks d.o.o. će obezbediti besplatne instalacije i obuke za zaposlene na Fakultetu koji su zainteresovani za rad sa elektronskom bazom “Paragraf Leks”.

Protokolom je predviđena i mogućnost organizovanja zajedničkih stručnih skupova i seminara u prostorijama Fakulteta, uz učešće profesora i saradnika sa Fakulteta kao stručnih predavača kompanije Paragraf Leks d.o.o.

Izvor: Redakcija, 10.10.2018.