Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 23. JUN 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac 1 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 • Obrazac 2 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD
 • Obrazac 3 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE - HEMIJSKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI (OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENJA), MIKROKLIME I OSVETLJENOSTI
 • Obrazac 4 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE - BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI
 • Obrazac 5 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD
 • Obrazac 6 - LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Julieta" d.o.o. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Monus" d.o.o. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Philip Morris Operations" a.d. -
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA objavljene u 2014. godini - Proizvođač/uvoznik: "Veletabak" d.o.o. -
 • OPŠTI USLOVI O RADU OVLAŠĆENIH REGISTARA NAZIVA NACIONALNIH INTERNET DOMENA
 • OPŠTI USLOVI O REGISTRACIJI NAZIVA NACIONALNIH INTERNET DOMENA
 • POSLOVNIK O RADU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - prečišćen tekst od 5. maja 2014. godine -
 • PRAVILNIK O KATASTARSKOM KLASIRANJU I BONITIRANJU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA IZBOR POSLOVNIH BANAKA KOD KOJIH SE DEPONUJU, ODNOSNO OROČAVAJU NOVČANA SREDSTVA KOJIMA UPRAVLJA, ODNOSNO RASPOLAŽE AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
 • PRAVILNIK O LISTІ VEŠTAKA ZA JAVNE NABAVKE
 • PRAVILNIK O PREDUZIMANJU MERA PO IZVRŠENIM KONTROLAMA UGOVORA O PRODAJI KAPITALA
 • STATUT FONDACIJE "REGISTAR NACIONALNOG INTERNET DOMENA SRBIJE" - prečišćen tekst od 21. decembra 2013. godine -
 • UPUTSTVO O NAČINU IZRAČUNAVANJA KAPITALA BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: NEDOZVOLJENA TRGOVINA NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA - Zakon o energetici: član 191 stav 1 tačka 3) i stav 2
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNO-PRESTUPNA ODGOVORNOST PRAVNOG LICA KOJE SE NALAZI U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA ODNOSNO PRIVATIZACIJE - Zakon o privatizaciji: član 20ž
 • Upravni sud: OVLAŠĆENJE REPUBLIČKE RADIODIFUZNE AGENCIJE DA EMITERU ZABRANI I OBUSTAVI EMITOVANJA RADIO I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA - Zakon o radiodifuziji: član 38 stav 1
 • Upravni sud: POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KOD SUFINANSIRANJA IZGRADNJE - Zakon o porezima na imovinu: član 23 stav 1 tačka 1)
 • Upravni sud: REFUNDACIJA POREZA NA DODATU VREDNOST PLAĆENOG PRI KUPOVINI PRVOG STANA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 6 i 56a
 • Upravni sud: SADRŽINA DISPOZITIVA KAO NAJBITNIJEG DELA REŠENJA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 198 st. 1 i 2
 • Upravni sud: STVARNA NADLEŽNOST ZA POSTUPANJE PO TUŽBI ZA PONAVLJANJE UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA - Zakon o upravnim sporovima: član 77 stav 1
 • AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Uprava carina: SPROVOĐENJE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U ODNOSU NA ROBU KOJA JE PREDMET PREKRŠAJNOG POSTUPKA - Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici: čl. 7 i 8
  • Uprava carina: UVOZ POŠILJAKA PESTICIDA PREKO DRUMSKOG GRANIČNOG PRELAZA GOSTUN U PERIODU OD 12.6.2014. DO 31.12.2014. GODINE - Zakon o sredstvima za zaštitu bilja: čl. 39 i 41

  TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 23. JUN 2014..

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - Pravni instruktor: MERILA ZA OTVARANJE POGLAVLJA 8 - KONKURENCIJA
  • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: NEUSAGLAŠENOST REGISTROVANOG STANJA OSNOVNOG KAPITALA SA STANJEM U POSLOVNIM KNJIGAMA DRUŠTVA I MOGUĆNOST POKRETANJA POSTUPKA LIKVIDACIJE
  • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: OCENA PRAVILNOSTI ODLUKE UPRAVNOG SUDA OD STRANE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA
  • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: POKRIĆE GUBITAKA DOO PRE PRIPAJANJA MATIČNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU
  • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: PRENOS OVLAŠĆENJA DIREKTORA NA ZAPOSLENE

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - Budžetski instruktor: IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
  • Stručni komentar - Budžetski instruktor: ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI USKLAĐENI SA NAČELNIM PRAVNIM STAVOVIMA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE
  • Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: PRAVO ZAPOSLENE U USTANOVI OBRAZOVANJA NA OSTVARIVANJE DODATKA ZA "MINULI RAD" PO OSNOVU OBAVLJANJA POSLOVA KUĆNOG POMOĆNOG OSOBLJA

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: LOKALNA KOMUNALNA TAKSA ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU ZA MIKRO PRAVNA LICA ZA 2014. GODINU (NE/SPORNA PITANJA)
  • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: PRAVO NA STAROSNU I INVALIDSKU PENZIJU U REPUBLICI SLOVENIJI
  • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE: • Jun 2014. godine •
  • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: SPECIFIČNOSTI VOLONTERSKOG RADA PO ZAKONU O VOLONTIRANJU I RAZLIKE U ODNOSU NA RAD PO UGOVORU O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU
  • Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor: PDV TRETMAN PROMETA USLUGE IZNAJMLJIVANJA PUTNIČKOG AUMOBILA, KOJI OBVEZNIK PDV VRŠI STRANOM PRAVNOM LICU ZA POTREBE PREDSTAVNIŠTVA TOG PRAVNOG LICA U REPUBLICI SRBIJI

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - Carinski instruktor: CARINSKI PREKRŠAJI U VEZI SA POGREŠNIM SVRSTAVANJEM ROBE PO CARINSKOJ TARIFI: • Obaveza preciziranja radnje izvršenja prekršaja iz člana 294. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona •
  • Pitanje i odgovor - Carinski instruktor: IZJAVA DOBAVLJAČA O POREKLU ROBE I NJEN ZNAČAJ U PREFERENCIJALNOM IZVOZU IZ REPUBLIKE SRBIJE

  VESTI NA DAN 23. JUN 2014.

  PrelistavajuĆi dnevne novine: