Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 31. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC KAP-ZPU - IZVEŠTAJ O KAPITALU
 • OBRAZAC PAK-PI - IZVEŠTAJ O KAPITALNIM ZAHTEVIMA I POKAZATELJU ADEKVATNOSTI KAPITALA PLATNE INSTITUCIJE

PROPISI:

 • NACIONALNA KONTROLNA LISTA ROBE DVOSTRUKE NAMENE USKLAĐENA SA NOMENKLATUROM CARINSKE TARIFE (Ažurirano 12.8.2015. godine)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "BAČKA" VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "EROZIJA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "ŠIDINA" ŠID ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ZA REGULACIJU REKA DUNAV I TISA, SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DUNAV-TISA-DUNAV VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "SEVERNA BAČKA" SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "JUŽNI BANAT", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "SREDNJI BANAT" ZRENJANIN ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "ZAPADNA BAČKA" SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "DTD - KRIVAJA" DRUŠTVENO PREDUZEĆE, BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "GALOVICA" DP BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "PODUNAVLJE" DRUŠTVENO PREDUZEĆE KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SAVA" DP SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MODNI KROJAČ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2009, 10/2009, 2/2012 i 7/2015 - dr. pravilnici)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2012, 1/2013 - ispr. i 15/2>015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: OKOLNOSTI NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE NADLEŽNOST SUDA - Zakon o parničnom postupku: član 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA ODRŽAVANJA ODREĐENOG BROJA ZAPOSLENIH RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJ IZ ČLANA 50a ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 50a

VESTI NA DAN 31. AVGUST 2015.

Prelistavajući dnevne novine: