Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

FORMIRAN 21 LOKALNI SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je da je u Srbiji do sada formiran 21 lokalni socijalno-ekonomski savet, kao i da će se u narednom periodu još više raditi na jačanju kapaciteta tih saveta.

"Nismo zadovoljni brojem saveta koji su do sada formirani na lokalnom nivou i zato ćemo intenzivirati održavanje sednica socijalno-ekonomskih saveta i pokušati da to činimo i na lokalnom nivou", rekao je on.

Ministar je ocenio da će na taj način da se podstakne ne samo jačanje, već i osnivanje novih socijalno-ekonomskih saveta na lokalnom nivou.

"Verujem da ćemo uspeti da medijski promovišemo razlog zbog kog treba da postoje ti saveti. Njihov rad na lokalnom nivou bi mogao da pruži najbolje inpute o tome šta mi na Socijalno-ekonomskom savetu na republičkom nivou treba da radimo", rekao je Đorđević.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović ocenio je da jačanje lokalnih socijalno-ekonomskih saveta doprinosi jačanju opšteg socijalnog dijaloga u Srbiji.

"Godinama pokušavamo da formiramo socijalno-ekonomske savete u Srbiji, ali ono što je suština problema je to da lokalne uprave nisu spremne da funkcionišu i rade sa predstavnicima poslodavaca i sindikata kako bi zajednički rešavali probleme", naveo je Orbović.

Zamenik predsednika Unije poslodavaca Srbije Ivan Kovačević ukazao je da se život u Srbiji ne odvija samo na centralnom nivou, već da se mnoge važne odluke donose na lokalnom.

"Brojna su pitanja koja se mogu rešiti na lokalu, a koja mogu doprineti da poslodavci rade uspešnije", rekao je on.

Prema njegovim rečima, decentralizacija treba da doprinese da se u svim gradovima u Srbiji bolje živi.

"Nadam se da ćemo uskoro uspeti da formiramo Unije poslodavaca na lokalnom nivou. Trenutno se to planira u Pančevu, Zrenjaninu i Bačkoj Palanci", dodao je Kovačević.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Beograda Tomislav Banović ocenio je da je neophodno da se unapredi rad lokalnih socijalno-ekonomskih saveta u Srbiji.

"Moramo pratiti organizovanost države da bi socijalno-ekonomski saveti zaživeli", rekao je Banović.

Izvor: Vebsajt N1, 03.04.2019.
Naslov: Redakcija