Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podneta inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji


Povodom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2018), koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, dana 26.10.2018. godine, Inženjerska komora Srbije je podnela Ustavnom sudu Republike Srbije Inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona, zbog toga što je njegovim odredbama inženjerska struka dovedena u izuzetno nepovoljan položaj.

Komora predlaže:

1. Da ovaj sud donese rešenje kojim se pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, u skladu sa odredbom čl. 53. st. 1. Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US, 103/2015 i 40/2015 - dr. zakon),

2. Obustavi postupak primene odredbi čl. 86, 87. i 88. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, do donošenja konačne odluke u skladu sa odredbom čl. 56. st. 1. Zakona o Ustavnom sudu, i da

3. Donese odluku kojom se osporene odredbe čl. 86, 87. i 88. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji proglašavaju nesaglasnim sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i stavljaju van snage i da odredi način za otklanjanje posledica koje su nastale usled primene neustavnih odredbi napred navedenog zakona, a na osnovu odredbe čl. 58.i 59. Zakona o Ustavnom sudu.

Inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, br. 109 od 10.1.2019. godine možete pogledati na sledećem linku.

Izvor: Vebsajt Inženjerske komore, 01.04.2019.
Naslov: Redakcija