Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 19. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO 2.2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE - PODACI O GORIVU I EMISIJAMA GASOVA I ČESTICA
 • OBRAZAC PO 3.1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE PRENOSNIM SISTEMOM - OPŠTI PODACI

PROPISI:

 • KRITERIJUMI I MERILA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2013 i 94/2015)
 • ODLUKA O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2013 i 94/2015)
 • PRAVILA POSLOVANJA ORGANIZATORA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2012, 43/2013 - dr. pravilnik i 94/2015 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA I SADRŽINI INFORMACIJA O OSIGURANJU DEPOZITA KOJE BANKE DAJU KLIJENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • PRAVILNIK O UPISU MEDICINSKOG SREDSTVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI, O OBELEŽAVANJU I SADRŽAJU UPUTSTVA ZA UPOTREBU, VIGILANCI, KAO I OGLAŠAVANJU MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2015 i 46/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ZRENJANINA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 10/2015 i 28/2015)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 6/2015 - prečišćen tekst)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SMEDEREVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2015 i 6/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU LOKALNOG SAVETA ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMA GRADA SMEDEREVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ("Sl. list grada Smedereva", br. 5/2014 i 6/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: RASKID UGOVORA VOLJOM NARUČIOCA - Zakon o obligacionim odnosima: član 629

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: MIROVANJE RADNOG ODNOSA ZBOG IMENOVANJA NA JAVNU FUNKCIJU - Zakon o radu: član 79

VESTI NA DAN 19. NOVEMBAR 2015.