Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

TEMATSKA OTVORENA VRATA U VRANJU - KAKO OBEZBEDITI EFIKASNOST I PRAVIČNOST U IZVRŠNOM POSTUPKU?, 22. JANUARA 2020. GODINE


U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Vranju, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Tematska otvorena vrata u Vranju - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? biće održana u sredu 22. januara 2020. godine, od 14.00 - 15.30h, u Osnovnom sudu u Vranju, Kralja Milana 2, velika sala u potkrovlju.

Učesnici:

  • Nova uloga sudova u izvršnom postupku – glavni izazovi - Bojan Trajković, sudija Osnovnog suda u Vranju
  • Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju – dosadašnja iskustva javnih izvršitelja - Nataša Mihajlović, javni izvršitelj za područje Višeg suda u Vranju i Privrednog suda u Leskovcu
  • Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom - Dragan Đorđević, Mreža odbora za ljudska prava
  • Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku - Sonja Prostan, viša pravna savetnica, USAID Projekat vladavine prava

Moderator: Goran Mitrović, Direktor udruženja Narodni parlament.

Prijave su otvorene do utorka, 21. januara 2020 godine, na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/3069755.

Izvor: Vebsajt Otvorena vrata pravosuđa, 14.1.2020.
Naslov: Redakcija