Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC DPI - DNEVNI PUMPNI IZVEŠTAJ
 • OBRAZAC KRI-1 - DNEVNI IZVEŠTAJ ISPLAĆENE I VRAĆENE ROBE KOMITENTIMA-FIZIČKIM LICIMA

PROPISI:

 • AŽURIRANI SPISAK EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 21.12.2015. godine)
 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014 i 105/2015)
 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 18. DECEMBRA 2015. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015, 59/2015 - ispr. i 105/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "BAČKA" VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015 i 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "EROZIJA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015 i 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SMEDEREVO" SA PO, SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 74/2015 i 105/2015)
 • ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA NAKNADU TROŠKOVA ORGANIZACIJAMA KORISNIKA PENZIJA U VEZI SA SPROVOĐENJEM POSTUPKA UPUĆIVANJA KORISNIKA PENZIJA NA REHABILITACIJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PROGRAMA ZA REFORMISANJE REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE DVOJEZIČNE NASTAVE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2005, 51/2008, 88/2015 i 105/2015)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2008 i 105/2015)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - ispr., 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015, 97/2015 i 105/2015)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 147/2014, 9/2015 - ispr., 63/2015, 77/2015, 91/2015 i 105/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - ispr., 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015, 97/2015 i 105/2015)
 • REŠENJE O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA NAKNADU ŠTETA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 10% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 21.12.2015. godine)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: ODBIJANJE PONUDE OD STRANE NARUČIOCA JAVNE NABAVKE ZBOG NEPOTPUNE DOKUMENTACIJE - Zakon o javnim nabavkama: član 50

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: ISPUNJENJE PROPISANIH USLOVA U SLUČAJU POSTOJANJA VIŠE ZAHTEVA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 73

VESTI NA DAN 22. DECEMBAR 2015.