Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O KOMUNALNOJ MILICIJI: Komunalni milicajci kao sredstva prinude mogu da koriste fizičku snagu, sredstva za vezivanje, raspršivač sa nadražujućim dejstvom i službenu palicu


Težak incident koji se dogodio tokom vikenda na jednoj beogradskoj pijaci, kada je žena koja je prodavala robu van tezge nokautirala komunalnu milicajku naočigled desetina građana, zapalila je društvene mreže i postala jedna od glavnih tema u prestonici.

Najveća polemika oko ovog incidenta digla se zbog postupanja komunalne milicionarke, pošto mnogi građani smatraju da je ona prekoračila ovlašćenja kada je pokušala da zaustavi prodavačicu, odnosno da joj otme robu koja se nalazila u torbama. I da je na taj način samo "isprovocirala reakciju sugrađanke".

Međutim, pogled na važeći Zakon o Komunalnoj miliciji ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019 - dalje: Zakon), koji je donet 2019. godine, pokazuje nešto suprotno. Naime, u njegovom članu 18 stoji da su među ovlašćenjima komunalnih milicionera i zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila, kao i privremeno oduzimanje predmeta.

Po ovom Zakonu, jasno je da je komunalna milicionerka imala pravo da izvrši proveru identiteta prodavačice, a ukoliko je ova odbila da se legitimiše, i da je zaustavi do dolaska policije.

"Komunalni milicionar izvršiće proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne milicije, kao i lice koje se zatekne na mestu kršenja propisa iz delokruga komunalne milicije. Ako komunalni milicionar ne može da utvrdi identitet lica proverom, to lice će, bez odlaganja, dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta".

Takođe, komunalna milicionerka, po slovu Zakona, imala je pravo da oduzme robu prodavačice.

"Komunalni milicionar privremeno će oduzeti predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne milicije. Sa privremeno oduzetim predmetima komunalni milicionari dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina. Prilikom oduzimanja predmeta komunalni milicionar dužan je da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima".

Podsetimo, komunalni milicajci kao sredstva prinude mogu da koriste fizičku snagu, sredstva za vezivanje, raspršivač sa nadražujućim dejstvom i službenu palicu. Naravno, samo u izuzetnim slučajevima.

ZAKON O KOMUNALNOJ MILICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019)

IV OVLAŠĆENJA KOMUNALNE MILICIJE

Vrste ovlašćenja

Član 18

U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni milicionar ima sledeća ovlašćenja: 

1) upozorenje; 

2) usmeno naređenje; 

3) provera identiteta; 

4) dovođenje; 

5) zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila; 

6) privremeno oduzimanje predmeta; 

7) audio i video snimanje; 

8) upotreba sredstava prinude; 

9) prikupljanje obaveštenja; 

10) druga ovlašćenja u skladu sa zakonom. 

Pored ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom jedinice lokalne samouprave, izdati prekršajni nalog, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti. 

Kada je zakonom ovlašćen na donošenje rešenja, komunalni milicionar primenjuje odredbe zakona o opštem upravnom postupku ili drugog zakona kojim je ovlašćen za donošenje rešenja. 

Protiv rešenja komunalnog milicionara može se izjaviti žalba gradskom, odnosno opštinskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Izvor: Vebsajt Blic, 13.01.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija