Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 05. JUL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • EVIDENCIJA O POSTUPANJU SA PRIKUPLJENIM KOLIČINAMA FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE
 • OBRAZAC ZA VOĐENJE EVIDENCIJE PREMA OBAVEZAMA IZ ČLANA 17. UREDBE O POSTUPANJU SA FLUOROVANIM GASOVIMA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH GASOVA

PROPISI:

 • KATALOG UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2016)
 • PRAVILNIK O PLANU UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2016)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRAD-PUT" ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKE PIJACE" ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFOSTAN TEHNOLOGIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "JAVNO OSVETLJENJE" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZELENILO-BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE "BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA ČISTOĆA" ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA - Krivični zakonik: član 333 st. 1 i 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: GUBITAK PRAVA NA PAUŠALNO OPOREZIVANJE U SLUČAJU KADA PREDUZETNIK OBAVLJA I NEKU OD DELATNOSTI PO OSNOVU KOJIH SE NE PRIZNAJE PRAVO NA PAUŠALNO OPOREZIVANJE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 40

VESTI NA DAN 05. JUL 2016.