Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REEKSPORTNI POSLOVI SA CARINSKOG, SPOLJNOTRGOVINSKOG, DEVIZNOG I PORESKOG ASPEKTA: Paragraf organizuje jednodnevnu radionicu u Beogradu - 24. februara 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje jednodnevnu radionicu "Reeksportni poslovi sa carinskog, spoljnotrgovinskog, deviznog i poreskog aspekta".

Radionica će biti održana u Beogradu - 24. februara 2020. godine, Hotel Prag, ul. Kraljice Natalije br. 27.

Radionica je namenjena privrednim subjektima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem, kao i privrednim društvima koja pružaju usluge špedicije i transporta.

Polaznici će imati mogućnost da se upoznaju sa različitim varijantama sprovođenja reeksportnih poslova sa aspekta spoljnotrgovinskih, carinskih i deviznih propisa i prilagode svoje poslovanje. Predavači će ukazati na praktičnu primenu važećih propisa, a polaznici imaju mogućnost aktivnog učešća i postavljanja pitanja.

Od tema izdvajamo:

Carinski i spoljnotrgovinski aspekt poslova reeksporta:

 • Kupovina i prodaja robe koja ne prelazi preko carinskog područja Republike Srbije
 • Kupovina i prodaja robe koja prelazi (tranuzitira) preko carinskog područja Republike Srbije
 • Stavljanje u postupak carinskog skladištenja robe kupljene u drugoj državi ili carinskoj teritoriji radi otpreme sa teritorije Republike Srbije
 • Reeksportna dorada

Devizni aspekt poslova reeksporta:

 • pojam poslova reeksporta u spoljnotrgovinskim i deviznim propisima
 • obaveze rezidenata u slučaju obavljanja poslova reeksporta
 • (ne)mogućnost prebijanja dugovanja i potraživanja po poslovima reeksporta
 • upotreba šifara platnog prometa sa inostranstvom kod obavljanja transakcija po poslovima reeksporta
 • razlika između poslova reeksporta i poslova posredovanja u spoljnoj trgovini

PDV tretman poslova reeksporta

 • isporuka dobara u poslovima direktnog i indirektnog reeksporta
 • reeksportna dorada
 • promet dobara u postupku carinskog skladištenja
 • nabavka i isporuka dobara koju vrši strano lice na teritoriji Republike Srbije
 • usluge prevoza i druge usluge povezane sa poslovima reksporta (određivanje mesta prometa usluga i mogućnost primene poreskih oslobođenja)

Predavači:

 • Branka Đorđević, rukovodilac Grupe za platni sistem (Ministarstvo finansija - sektor za finansijski sistem)
 • Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Specijalis za carine"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor"

Detaljne informacije o Radionici (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Reeksportni poslovi sa carinskog, spoljnotrgovinskog, deviznog i poreskog aspekta".

Izvor: Redakcija, 06.02.2020.